มิจิโนะเอคิ วังโตะ

มิจิโนะเอคิ วังโตะ
ชั้น 1 เป็นร้านขายตรงของอาหารทะล พืชผลทางการเกษตรและของฝาก ชั้น 2 เป็นพิพิธภัณฑ์อาจิซาวะซูโม่กัง (บ้านเกิดและยิมของมายโนะอุมิ) มีภาพและการฉายวีดีโอประวัติ เครื่องแต่งกาย และถ้วยรางวัลที่สำคัญของมายโนะอุมิที่มีตำแหน่งเป็นโคเซกิ
ที่อยู่
青森県鰺ヶ沢町大字本町246-4
หมายเลขโทรศัพท์
0173-72-6661
เวลาเปิดทำการ
9:00~17:00
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์