ทะลสาบคาตานูมะ

ทะเลสาบในแอ่งภูเขาไฟที่สีของพื้นผิวทะเลสาบจะเปลี่ยนไปหลากสี

ทะลสาบคาตานูมะ
ทะเลสาบในแอ่งภูเขาไฟที่เกิดขึ้นมาจากการปะทุของภูเขาไฟเมื่อ 1,200 ปีก่อน น้ำทะเลสาบมีความเป็นกรดค่อนข้างสูงแม้จะเทียบจากทั่วโลก มีอัตราความเป็นกรด (pH) สูงถึง 2.4 ด้วยเหตุนี้เลยไม่มีปลาแหวกว่ายอยู่ในทะลเสาบคาตานูมะเลยสักตัวเดียว
ผิวทะเลสาบน่าอัศจรรย์เพราะสีสันจะแปรเปลี่ยนไปตามอากาศในตอนนั้นๆ เช่น สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือสีเขียวมรกต ไม่ควรพลาดชมทะเลสาบคาตานูมะในฤดูใบไม้ร่วงที่จะมีภูมิทัศน์เปลี่ยนไป ผิวทะเลสาบที่เคยเป็นสีน้ำเงินหรือเขียวจนถึงฤดูร้อนจะสะท้อนใบไม้เปลี่ยนสีของภูเขารอบๆ และแสดงให้ผิวน้ำที่เป็นสีของใบไม้เปลี่ยนสีนั่นเอง แนะนำให้มาสนุกสนานกับ SUP ในฤดูร้อนและการเดินเที่ยวใบไม้เปลี่ยนสีกันในฤดูใบไม้ร่วง
ปิดช่วงฤดูหนาวตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนเมษายน ดังนั้นโปรดตรวจสอบก่อนเดินทางมาเที่ยวกันด้วย
ที่อยู่
宮城県大崎市鳴子温泉湯元69
หมายเลขโทรศัพท์
0229-82-2102
เวลาเปิดทำการ
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์