อิวามุโระออนเซ็น

อิวามุโระออนเซ็น
เมืองออนเซ็นที่รุ่งเรืองในฐานะเมืองโรงแรมในเส้นทางสายฮกโคคุไกโดมาตั้งแต่ยุคเอโดะ มีตำนานว่ามีห่านป่าตัวหนึ่งมารักษาบาดแผลด้วยน้ำร้อนนี้ จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า "น้ำร้อนห่านเทพ" มีสรรพคุณในการรักษาอาการปวดประสาทและโรครูมาติสซั่ม ทั้งยังช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งอีกด้วย และเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 300 ปีของออนเซ็นแห่งนี้ในปี 2013 โรงแรมออนเซ็นหลายแห่งจึงพร้อมต้อนรับท่านด้วยเมนูอาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของโรงแรม
ที่อยู่
新潟県新潟市西蒲区
หมายเลขโทรศัพท์
0256-82-5715
เวลาเปิดทำการ
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์