ปากปล่องภูเขาไฟในซาโอะ

ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่จะเปลี่ยนหน้าตาไปตามแสงอาทิตย์และเป็นสัญลักษณ์แห่งภูเขาซะโอ

 ปากปล่องภูเขาไฟในซาโอะ
ภูเขาซะโอเป็นหนึ่งในร้อยภูเขาชื่อดังของญี่ปุ่นโดยตั้งอยู่ตรงรอยต่อระหว่างมิยะกิและยะมะกะตะ โอะคะมะของภูเขาซะโอคือทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่ล้อมรอบด้วยภูเขา 3 ลูกได้แก่ ""คัตตะดะเกะ"" ""คุมะโนะดะเกะ"" ""โกะชิกิดะเกะ"" และเป็นสัญลักษณ์ของภูเขาซะโอซึ่งดังไม่แพ้ต้นไม้น้ำแข็ง ได้ชื่อนี้มาเพราะมีรูปร่างเหมือนหม้อ (โอะคะมะ) มีอีกชื่อหนึ่งว่า ""โกะชิกินุมะ (บ่อห้าสี)"" เพราะสีน้ำจะเปลี่ยนตามแสงอาทิตย์เป็นเขียวเข้มบ้าง น้ำเงินบ้าง มีหน้าตาหลากหลายขึ้นอยู่กับว่ามองจากมุมไหนจนเป็นที่ตราตรึงใจของผู้คน มีพื้นที่รอบทะเลสาบประมาณ 1 กม. เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 325 เมตร จุดลึกที่สุดจะอยู่ที่ 27.6 เมตร แต่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เพราะน้ำมีคุณสมบัติเป็นกรดสูง
ใช้ถนน “ซะโอเอโค่ไลน์” ที่วิ่งผ่านทิวเขาซะโอจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกไปถนน “ซะโอไฮไลน์” แล้วเดินจากปลายทางนั้นเพื่อไปจุดชมวิว ระหว่างทางจะมี “จุดพักผ่อนยอดเขาซะโอ” ซึ่งมีร้านอาหารกับร้านจำหน่ายสินค้าที่มองเห็นวิวอันสวยงามตระการตาอยู่ภายในด้วย ฤดูท่องเที่ยวของซะโอเอโค่ไลน์และซะโอไฮไลน์จะเป็นปลายเดือนเมษายน - ต้นเดือนพฤศจิกายน ควรเลี่ยงฤดูหนาวเพราะถนนจะปิดการสัญจร
บนยอดเขาคัตตะดะเกะ (1,758 เมตร) ที่จัดว่าปีนได้สบายๆ นั้นมี “โอคุโนะมิยะของศาลเจ้าคัตตะมิเนะ” ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของซะโอกงเก็ง ใช้เวลาเดินจากโอะคะมะไปคัตตะดะเกะ 10 นาที
ขอแนะนำให้ชมโอะคะมะจากเส้นทางปีนเขา “อุมะโนะเสะ (หลังม้า)” ซึ่งทอดยาวไปถึงยอดเขาคุมะโนะดะเกะด้วย แต่เพราะเป็นเส้นทางเดินเขาที่ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ดังนั้นควรเตรียมตัวมาให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งกายหรือรองเท้า
*บริเวณรอบปล่องภูเขาไฟจะมีกฎระเบียบข้อบังคับ โปรดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับภูเขาไฟปะทุที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น
ที่อยู่
宮城県蔵王町遠刈田温泉倉石岳国有林内
หมายเลขโทรศัพท์
0224-34-2725
เวลาเปิดทำการ
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์