ภูเขากัซซัง

เดินเขาชมวิวแสนสวย ณ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการฟื้นคืนชีพจากโลกหลังความตาย

ภูเขากัซซัง
ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ""สามภูเขาแห่งเดะวะ"" เป็นชื่อเรียกรวมภูเขา 3 แห่ง ได้แก่ ภูเขาฮะกุโระ ภูเขากัซซัง และภูเขายุโดะโนะ ทั้งสามเขาเป็นสถานที่สำหรับอธิษฐานขอความสุข โดยภูเขาฮะกุโระสำหรับชาตินี้ ภูเขากัซซังสำหรับชาติที่แล้ว และภูเขายุโดะโนะสำหรับชาติหน้า ดังนั้นการเดินทางไปสามภูเขาแห่งเดะวะจึงเรียกกันว่าเป็น ""การเดินทางเพื่อชีวิตใหม่” ทั้งยังมีชื่อเสียงในฐานะเป็นสถานที่ที่ควรมาสักการะให้ได้สักครั้งในชีวิตจนถึงขนาดมีคำกล่าวว่า “สักการะอิเสะแห่งตะวันตกและสักการะสามภูเขาเดะวะแห่งตะวันออก” “ภูเขากัซซัง” เป็นยอดเขาสูงสุดของสามภูเขาแห่งเดะวะ มีการสักการะเทพสึคิโยะมิโนะมิโคะโตะซึ่งเป็นเทพตัวแทนแห่งดวงจันทร์และมีหน้าที่ดูแลการฟื้นคืนชีพจากโลกหลังความตาย
เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์แต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นหนึ่งใน “ร้อยภูเขาชื่อดังของญี่ปุ่น” และ “ร้อยภูเขาชื่อดังที่มีดอกไม้สวย” ด้วย จึงเป็นภูเขาชื่อดังบนสันเขาที่ไม่ลาดชันและมีดอกไม้กับทิวทัศน์ให้ได้เพลิดเพลิน แม้จะเป็นภูเขาที่มีหิมะทับถมมากพอให้เล่นสกีได้ในฤดูร้อน แต่ช่วงเปิดภูเขาสั้นๆ ในฤดูร้อนจะมีพืชอัลไพน์หาดูได้ยากอย่างคุโระยูริ (ลิลลี่สีดำ) และโอเซโคโฮเนะ (ลิลลี่น้ำสีเหลือง) บานสะพรั่ง แล้วใบไม้ทั่วภูเขาก็จะเปลี่ยนสีเร็วกว่าที่อื่นเมื่อเข้าสู่กลางเดือนกันยายน เหล่านักปีนเขาจะนิยม “คอร์สฮะกุโระ” ซึ่งจะเป็นการนั่งรถยนต์หรือรถบัสไปจนถึงชั้นที่ 8 แล้วเดินจากตรงนั้นไปตามทางที่ไม่ลาดชันจนถึงยอดเขา จากลานจอดรถชั้นที่ 8 จนถึงยอดเขาจะใช้เวลาเที่ยวละกว่า 3 ชม. และมีระดับความสูงจากน้ำทะเลแตกต่างประมาณ 500 เมตร พอเดินตามทางของพื้นที่ลุ่มน้ำมิดากาฮาระและผ่านหน้าผาที่เรียกกันว่า “เกียวชะคาเอชิ (การกลับมาของผู้บำเพ็ญตบะ)” ไปแล้วก็จะได้ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาจากยอดเขาความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,984 เมตร ซึ่งสวยงามอลังการเกินจะมีที่ใดเปรียบและมองเห็นทะเลญี่ปุ่นอยู่ไกลโพ้นด้วย!
ภูเขากัซซังเคยรุ่งเรืองในฐานะสถานที่สำหรับสักการะภูเขา แม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้คนสวมชุดขาวมาปีนเขากันไม่น้อยเลย ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพภายในอาคารหลักของศาลเจ้ากัซซังบนยอดเขาเพราะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่สมัยโบราณ การมาสักการะจะต้องได้รับการชำระบาปจากพระสังฆราชก่อน มาหวนนึกถึงอดีตชาติแล้วอธิษฐานขอความสงบและให้ได้ขึ้นสวรรค์หลังจากเสียชีวิตกันดีกว่า
ที่อยู่
山形県東田川郡庄内町立谷沢字本澤31(月山神社)
หมายเลขโทรศัพท์
023-647-2333
เวลาเปิดทำการ
ช่วงเปิดภูเขา : วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 กันยายน
ราคา
ค่าชำระบาป : 500 เยน
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์