โมะโทะเดคิ-ฮุคุริวซุย(น้ำตกนะโซะโนะชิโรทาคิ)

โมะโทะเดคิ-ฮุคุริวซุย(น้ำตกนะโซะโนะชิโรทาคิ)
เป็นน้ำตกที่เกิดจากน้ำผ่านชั้นใต้ดินของภูเขาChōkai มีความสูง5เมตร ความกว้างประมาณ 3 เมตร ตะไคร่สีเขียวตามหน้าผาหินตัดกับสีขาวของน้ำตกดูสวยงาม ชมธรรมชาติของน้ำตกในช่วงที่หิมะละลายของภูเขาChōkaiก็มีความสวยงามไปอีกแบบ
ที่อยู่
秋田県にかほ市象潟町本郷麻針堰 字
หมายเลขโทรศัพท์
0184-43-6608
เวลาเปิดทำการ
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์