สวนสาธารณะฮิโรซากิ (ซากปราสาทฮิโรซากิ)

เพลิดเพลินไปกับหอคอยและปราสาทฮิโรซากิที่ยังเหลืออยู่ และความงดงามตลอดทั้งสี่ฤดูกาล

สวนสาธารณะฮิโรซากิ (ซากปราสาทฮิโรซากิ)
 ปราสาทฮิโรซากิซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1611 เปิดให้เป็น "สวนสาธารณะฮิโรซากิ" ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1895 นับแต่นั้นเป็นต้นมาประชาชนและนักท่องเที่ยวมากมายก็ได้รับความเพลิดเพลินจากสวนแห่งนี้
หอคอยปราสาท ประตูปราสาท 5 แห่ง และป้อมปราการ 3 แห่งที่หลงเหลือมาตั้งแต่สมัยเอโดะ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ


ภายในสวนฮิโรซากิมีต้นซากุระปลูกอยู่ 52 สายพันธุ์ ประมาณ 2,600 ต้น และเป็น "1 ใน 3 จุดชมดอกซากุระที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น" นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์อย่างอื่นอีกมากมาย เช่น โซเมโยชิโนะ ต้นซากุระที่มีอายุยืนยาวที่สุดในสวนฮิโรซากิ ซึ่งมีอายุมากกว่า 140 ปี, การประดับไฟที่ต้นซากุระในช่วงกลางคืน,  และ "แพซากุระ" กลีบดอกซากุระที่ร่วงหล่นเป็นแพอยู่เต็มคูเมือง เป็นต้นตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม จะมีการจัดงาน "เทศกาลดอกซากุระฮิโรซากิ" ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีผู้คนเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากจากภายในและนอกจังหวัด
ปัจจุบัน หอคอยปราสาทฮิโรซากิถูกเคลื่อนย้ายไปด้านในของป้อมปราการชั้นในเพื่อทำการซ่อมแซมกำแพงหิน ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพภูเขาอิวากิ หรือที่รู้จักในชื่อฟูจิแห่งสึงารุ ร่วมกับดอกซากุระและหอคอยปราสาทได้เฉพาะในช่วงเวลานี้เท่านั้น


นอกจากนี้ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ใบของต้นเมเปิลประมาณ 1,000 ต้น และต้นซากุระ 2,600 ต้นจะเปลี่ยนเป็นสีสดใส, "เทศกาลดอกเบญจมาศและใบไม้เปลี่ยนสีฮิโรซากิ" ที่มีการประดับตกแต่งสถานที่จัดงานด้วยดอกเบญจมาศและฟลาวเวอร์อาร์ท, ในฤดูหนาวจะมีการจัด "เทศกาลโคมไฟหิมะในปราสาทฮิโรซากิ" สร้างโลกอันน่าอัศจรรย์ด้วยโคมไฟหิมะและประติมากรรมหิมะราว 150 ชิ้น ที่ชาวเมืองร่วมกันขึ้นมา และกระท่อมหิมะคามาคุระขนาดจิ๋วประดับไฟ 300 หลัง  เป็นต้น สามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามได้ในทุกฤดูกาล
ที่อยู่
青森県弘前市1 Oaza Shimoshiroganecho
หมายเลขโทรศัพท์
0172-33-8739
เวลาเปิดทำการ
ช่วงเวลาทำการของเขตเก็บค่าเข้า ป้อมปราการชั้นในและกำแพงทิศเหนือ: 9:00 - 17:00 น. (1 เมษายน - 23 พฤศจิกายน)
※ช่วงงานเทศกาลซากุระ และช่วงอื่นอาจมีการยืดเวลาปิดทำการของเขตเก็บค่าเข้าได้
※นอกเวลาที่ระบุด้านบนสามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (นอกจากบริเวณป้อมปราการชั้นในและกำแพงทิศเหนือนั้นเข้าชมฟรี)
ราคา
●ตั๋วเดี่ยว (ตั๋ว 1 วันสำหรับเข้าชมหอคอยปราสาทฮิโรซากิ,ป้อมปราการชั้นใน, กำแพงเมืองทิศเหนือ)
 ผู้ใหญ่ (นร.มัธยมปลายขึ้นไป) 320 เยน (250 เยน)
 เด็ก (นร.ประถมและมัธยมต้น) 100 เยน (80 เยน)
●ตั๋วรวม (ตั๋ว 1 วันสำหรับเข้าชมหอคอยปราสาทฮิโรซาก, ป้อมปราการชั้นใน, กำแพงเมืองทิศเหนือ, สวนพฤษศาสตร์ปราสาทฮิโรซากิ, สวนอนุสรณ์ฟุจิตะ)
 ผู้ใหญ่ (นร.มัธยมปลายขึ้นไป) 520 เยน (470 เยน)
 เด็ก (นร.ประถมและมัธยมต้น) 160 เยน (130 เยน)

※นอกจากนี้ยังมีตั๋วรายปีและอื่นๆ
※(ราคาในวงเล็บ ( ) เป็นราคากรณีที่เข้าชมเป็นหมู่คณะมากกว่า 10 คน ขึ้นไป)
เวลาที่จำเป็น
รอบสวนสาธารณะ 1 รอบ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์