นั่งเรือ แม่น้ำโมกามิ

นั่งเรือ แม่น้ำโมกามิ
การล่องเรือจากหมู่บ้าน Tozawaซึ่งเป็นจุดที่สำคัญของการขนส่งทางแม่น้ำ ลงเรือไปตามแม่น้ำMogamiข้ามจังหวัดยามะงาตะอย่างสนุกๆประมาณ 1 ชั่วโมง สามารถเพลิดเพลินกับแหลมMogamiตามฤดูกาลได้ เช่น ชมสีเขียวของธรรมชาติและดอกซากุระบานตามภูเขาในฤดูใบไม้ผลิ ใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง และทิวทัศน์ในฤดูหนาวที่ดูเหมือนภาพหมึกก้อนในฤดูหนาวนายBasyouก็ได้ทำโคลงไฮกุที่กล่าวถึงสถานที่นี้ว่า "ในฤดูฝน ฝนตกแล้ว แม่น้ำMogami มีน้ำเพิ่ม ทำให้น้ำในแม่น้ำไหลเชี่ยว"
ที่อยู่
山形県最上郡戸沢村大字古口86-1
หมายเลขโทรศัพท์
0233-72-2001
เวลาเปิดทำการ
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์