จิโดคัน โรงเรียนประจำแคว้นโชไน

จิโดคัน โรงเรียนประจำแคว้นโชไน
เป็นอาคารโรงเรียนประจำแคว้นเพียงแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังหลงเหลือจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1805 โดยทาดาโนริ ซาไก
ที่อยู่
山形県鶴岡市馬場町11-45
หมายเลขโทรศัพท์
0235-23-4672
เวลาเปิดทำการ
9:00~16:30
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์