ศาลเจ้าชินซาน

ศาลเจ้าชินซาน
ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นปูชนียสถานของภูเขาชินซานอันศักดิ์สิทธิ์มาแต่บราณ เนื่องจากเป็นดินแดนแห่งนามาเกยูการิ เดือนกุมภาฯของทุกปีจะมีเทศกาลนามาเกเซโดะ และมีพิพิธภัณฑ์ "นามาเกกัง" อันมีชื่อ เพราะรวบรวมหน้ากากนามาเกะไว้มากมาย
ที่อยู่
秋田県男鹿市北浦真山字水喰沢97
หมายเลขโทรศัพท์
0185-33-3033
เวลาเปิดทำการ
ราคา
ไม่มีค่าบริการ
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์