วัดซุยโฮเดน

ดะเตะ มะซะมุเนะผู้หลับใหลอยู่ในสุสานอันสวยงามหรูหรา

วัดซุยโฮเดน
ดะเตะ มะซะมุเนะถึงแก่กรรมในวัย 70 ปีและสุสาน ""วัดซุยโฮเดน"" ก็ถูกสร้างขึ้นตามคำสั่งเสียของเขา
ที่สุสานเราจะได้เห็นลักษณะเด่นอันวิจิตรตระการตาของวัฒนธรรมโมะโมะยะมะซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 จนถึงต้นศตวรรษที่ 17 ตัวสุสานประดับอย่างละเอียดลออด้วยงานศิลปะลายต้นไม้และผีเสื้อ จึงจะเห็นอิทธิพลจากต่างประเทศได้อย่างชัดเจนด้วย
กล่าวกันว่าเป็นสถาปัตยกรรมสุสานที่จะถ่ายทอดความสง่างามของสไตล์โมะโมะยะมะให้แก่ชนรุ่นหลังและได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นทรัพย์สินของญี่ปุ่นในปี 1931 แต่ก็ถล่มหายไปตอนสงครามแปซิฟิก หลังจากนั้นมีการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ในปี 1979 และอยู่มาจนถึงปัจจุบัน
ภายในวัดมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้นสนญี่ปุ่นขึ้นอย่างเนืองแน่น รวมถึงสุสาน “คันเซ็นเด็น” ของดะเตะ ทะดะมุเนะผู้ครองแคว้นรุ่นที่ 2 และสุสาน “เซ็นโนเด็น” ของดะเตะ สึนะมุเนะผู้ครองแคว้นรุ่นที่ 3
พิพิธภัณฑ์จัดแสดงภาพการขุดสำรวจในตอนปฏิสังขรณ์และของสำคัญอย่างอัฐิ ทั้งยังมีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เซนไดพร้อมกับผู้ครองแคว้นทั้งสามให้เข้าใจได้ง่ายด้วย
ร้านค้ามีวางจำหน่ายสินค้าที่ไม่เหมือนใครด้วย
หากนั่ง “รูปุรุเซนได” ที่วนรอบสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใจกลางเซนไดก็จะเดินทางไปได้อย่างสะดวกสบาย
ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆ ฉะนั้นต้องเดินขึ้นเนินลาดชันหรือบันได
ที่อยู่
宮城県仙台市青葉区霊屋下23-2
หมายเลขโทรศัพท์
022‐262‐6250
เวลาเปิดทำการ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 30 พฤศจิกายน
9.00 - 16.30 น. (เวลาเข้าชมสุดท้าย)

วันที่ 1 ธันวาคม - 31 มกราคม
9.00 - 16.00 น. (เวลาเข้าชมสุดท้าย)
ราคา
บุคคลทั่วไป 570 เยน
นักเรียนมัธยมปลาย 410 เยน
นักเรียนประถมและมัธยมต้น 210 เยน
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์