ซุยโฮเด็น สุสานที่ฝังศพของดาเตะ มาซามุเนะ บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองเซนได

สถานที่สุดท้ายในช่วงชีวิตของดาเตะ มาซามุเนะ

ซุยโฮเด็น สุสานที่ฝังศพของดาเตะ มาซามุเนะ บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองเซนได
สุสานซุยโฮเด็น สถานที่ฝังศพของดาเตะ มาซามุเนะ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1637 เป็นอาคารสุสานทรงโบราณศิลปะแบบสมัยโมโมยาม่าที่มีความงดงาม ซึ่งถึงแม้จะถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติในปี ค.ศ.1931 แต่ถูกไฟเผาทำลายเนื่องจากสงคราม โดยอาคารที่เห็นอยู่ในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1979ภายในนอกจากจะมีสุสานรุ่นที่สองและสามแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุที่จัดแสดงวัตถุที่พบจากการขุดค้นด้วย
* โปรดตรวจสอบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการสำหรับข้อมูลล่าสุด
ที่อยู่
宮城県仙台市青葉区霊屋下23-2
หมายเลขโทรศัพท์
022‐262‐6250
เวลาเปิดทำการ
1 กุมภาพันธ์-30 พฤศจิกายน 9:00-16:50 น. (เวลาสุดท้ายที่สามารถเข้าได้ 16:30) / 1 ธันวาคม-31 มกราคม 9:00-16:20 น. (เวลาสุดท้ายที่สามารถเข้าได้ 16:00
ราคา
ผู้ใหญ่ 570 เยน, นักเรียนมัธยมปลาย 410 เยน, นักเรียนประถมและมัธยมต้น 210 เยน
* มีส่วนลดเมื่อแสดงตั๋วโดยสาร Loople Sendai แบบ 1 วัน
(กลุ่ม 20 คนขึ้นไป) ผู้ใหญ่ 460 เยน, นักเรียนมัธยมปลาย 310 เยน, นักเรียนประถมและมัธยมต้น 160 เยน
(กลุ่ม 50 คนขึ้นไป) ผู้ใหญ่ 360 เยน, นักเรียนมัธยมปลาย 210 เยน, นักเรียนประถมและมัธยมต้น 110 เยน
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์