ซุยโฮเดน

ซุยโฮเดน
วัดแห่งนี้ล้อมรอบด้วยป่าไม้ซีดาร์น และมีวัดZuiho-denที่เก็บวิญญาณของซามูไรMasamune-Dateซึ่งเป็นผู้ปกครองลำดับแรกของจ.Sendaiในสมัยซามูไร และยังมีวัดKansen-denที่เก็บวิญญาณของซามูไรTadamune date เป็นผู้ปกครองลำดับที่2 และ วัดZennou-denที่เก็บวิญญาณของซามูไร Tsunamune Dateเป็นผู้ปกครองลำดับที่3 นอกจากนี้ มีพิพิธภัณฑ์ที่แสดงวัสดุที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม วัดZuiho-den สร้างด้วยแบบMomoyamaที่งดงาม แสดงให้เห็นอิทธิพลของซามูไรMasamune-Dateในสมัยนั้น
ที่อยู่
宮城県仙台市青葉区霊屋下23-2
หมายเลขโทรศัพท์
022‐262‐6250
เวลาเปิดทำการ
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์