วัดไซฟุกุจิ

วัดไซฟุกุจิ
วัดโบราณของนิกายโซโตที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1534 ประดับด้วยผลงานไม้แกะสลักเทคนิคลงสีในเนื้อไม้ของอิชิกาวะ อุนโจ "Michel Angelo แห่งเอจิโกะ"
ที่อยู่
新潟県魚沼市大浦174
หมายเลขโทรศัพท์
025-792-3032
เวลาเปิดทำการ
9:00-16:00น.
ราคา
ผู้ใหญ่ 300 เยน
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์