ตลาดเช้าเซนได

ครัวของเมืองเซนได

ตลาดเช้าเซนได
"ตลาดเช้าเซนได" มีจุดเริ่มต้นจาก "ตลาดอาโอโซระ” ที่สร้างขึ้นหน้าสถานีเซนไดทันทีหลังจากสิ้นสุดสงคราม ซึ่งแม้จะเรียกว่า "ตลาดเช้า" แต่ "ตลาดเช้าเซนได" ก็เปิดทำการตั้งแต่เช้าจรดเย็นและมีลูกค้าจำนวนมากมายมาจับจ่ายใช้สอย มีร้านค้าถึงราวๆ 70 ร้านตั้งเรียงรายอยู่ริมถนน มีปลาตามฤดูกาล ผักสด ผลไม้ และอื่นๆ ตั้งเรียงจำหน่ายแน่นขนัดไปตามทางเดินของตลาด และเป็นสถานที่ที่เป็นดั่ง “ครัวของเซนได” ซึ่งผู้มาเยือนจำนวนมากสามารถเพลิดเพลินได้กับอาหารสดที่วางจำหน่ายในราคาถูก 
*ข้อมูลล่าสุดโปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์ทางการ
ที่อยู่
宮城県仙台市青葉区中央3-8-5
หมายเลขโทรศัพท์
022-262-7173
เวลาเปิดทำการ
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับร้านค้าแต่ละร้าน
(ส่วนใหญ่ประมาณ 08.00-18.00)
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์