พิพิธภัณฑ์เมืองเซนได

พิพิธภัณฑ์เมืองเซนได
ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมยูเนสโก<รูปของนายTsunenaga Hasekura เป็นทรัพย์แห่งชาติด้วย>และทรัพย์แห่งชาติทั้งสามจุด และวัสดุต่างๆ เช่น ข้อมูลต่างๆของคณะทูตสมัยKeichō ชุดที่ใส่ในสงครามของ Masamune DateและHideyoshi Toyotomo และของต่างๆทางประวัติศาสตร์•วัฒนธรรม•ศิลปะในสมัยเอโดะที่ได้รับมอบจาก ผู้ปกครองDateที่จังหวัดSendai ทั้งเก้าหมื่นจุด และมีการแสดงตามฤดูกาล ประมาณ1000จุด ในสถานที่แห่งนี้ มีรูปและอนุสาวรีย์ของRojinซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นบิดาแห่งวรรณกรรมจีนที่ทันสมัย และเคยได้รับการศึกษาที่เซนได
ที่อยู่
宮城県仙台市青葉区川内26
หมายเลขโทรศัพท์
022-225-3074
เวลาเปิดทำการ
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์