หมู่บ้านแห่งเทศกาลศิลปะของแผ่นดิน

หมู่บ้านแห่งเทศกาลศิลปะของแผ่นดิน
แนวความคิด"มนุษย์มีธรรมชาติภายใน." เขตที่มีหิมะตกหนักหลายแห่งในโลก・บริเวณ Echigo Tsumariที่ใช้เป็นบริเวณที่จัดงานเทศกาลทางศิลปะซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามฤดูกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "เทศกาลศิลปะของแผ่นดิน" ที่จัดให้มีทุกสามปี (ครั้งต่อไป เปิดปี2012) รวบรวมศิลปะสมัยนี้จำนวนมากจากภายใประเทศและต่างประเทศ
ที่อยู่
新潟県十日町市・津南町
หมายเลขโทรศัพท์
025-761-7767
เวลาเปิดทำการ
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์