ดอกโทบิชิมะคันโซแห่งโอโนะกะเมะ

อันดับหนึ่งในญี่ปุ่น! หมู่ดอกโทบิชิมะคันโซขนาดใหญ่

ดอกโทบิชิมะคันโซแห่งโอโนะกะเมะ
“โอโนะกะเมะ” ที่ยื่นออกไปในทะเลญี่ปุ่นนั้นมีความสูง 167 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและเป็นหินขนาดใหญ่มากก้อนเดียวรูปร่างคล้ายเต่า ได้รับ 2 ดาวในคู่มือท่องเที่ยวของมิชลินชื่อ “มิชลินกรีนไกด์เจแปน”
โอโนะกะเมะมีหมู่ดอกโทบิชิมะคันโซขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นให้ได้ชมกัน ช่วงน่าชมจะเป็นปลายเดือนพฤษภาคม - ต้นเดือนมิถุนายน ไฮไลต์อยู่ตรงพรมสีเหลืองที่แผ่กว้างปกคลุมไปทั่วบริเวณ
มีเส้นทางเดินเล่นและสามารถเดินไปจนถึงจุดสูงสุดได้ ฉะนั้นแนะนำให้ใส่เสื้อผ้าที่เดินได้สะดวกไป (บางครั้งอาจปิดการสัญจรเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย)
ทัศนียภาพที่มองเห็นแบบสุดลูกหูลูกตาจากโอโนะกะเมะก็มีความงดงาม แต่วิวของโอโนะกะเมะที่มองเห็นจากไกลๆ ก็มีความวิเศษไม่แพ้กัน ดังนั้นอย่าลืมไปชมกันให้ได้ค่ะ
ที่อยู่
新潟県佐渡市願
หมายเลขโทรศัพท์
0259-27-5000
เวลาเปิดทำการ
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์