พิพิธภัณฑ์ตำนานโอะกะชินซัง

การแสดงพิธีกรรมพื้นบ้าน “นะมะฮะเกะ” ที่เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจ!

พิพิธภัณฑ์ตำนานโอะกะชินซัง
"นะมะฮะเกะ" เป็นพิธีกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาในแหลมโอะกะและบริเวณแถวนั้นทั้งหมด เทพสวมหน้ากากยักษ์จะโผล่มาตะโกนถามว่า “มีเด็กขี้แยหรือไม่” จึงมักจะถูกมองว่าเป็นวายร้ายชอบทำเด็กร้องไห้ แต่ความจริงแล้วเทพองค์นี้จะมาหาทุกวันสิ้นปีเพื่อตักเตือนไม่ให้คนเกียจคร้าน ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงไร้โรคภัย ผลผลิตงอกงาม ป่าและทะเลอุดมสมบูรณ์
พิพิธภัณฑ์ตำนานโอะกะชินซังเป็นอาคารให้สัมผัสประสบการณ์ “นะมะฮะเกะ” อาคารเป็นบ้านหลังคามุงจาก เป็นบ้านแบบดั้งเดิมที่เรียกกันว่า “มาการิยะ (มาการิ แปลว่าโค้งงอ)” เพราะดั้งกับคอกม้าจะงอเป็นรูปตัว L และเชื่อมต่อกัน บ้านที่จะให้สัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตในสมัยก่อนนั้นมีบรรยากาศแบบที่ “นะมะฮะเกะ” น่าจะปรากฏตัว พอนั่งลงในห้องปูเสื่อที่มีเตาโบราณอิโระริและฟังบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะมะฮะเกะแล้ว ในที่สุดก็จะได้เวลาการแสดง “นะมะฮะเกะ” ที่รอคอย! การตะโกนเสียงดังว่า “มีเด็กดื้อหรือไม่” “มีเด็กขี้แยหรือไม่” และเดินวนไปมาระหว่างเหยียบลงบนเสื่ออย่างรุนแรงนั้นมีความน่าตื่นตาตื่นใจอย่างมาก กล่าวกันว่าฟางที่หล่นลงมาจากชุดนะมะฮะเกะจะช่วยขับไล่ปีศาจได้ ฉะนั้นลองนำกลับบ้านไปดูก็ดีเหมือนกัน (ห้ามฝืนดึงออกมา)
“พิพิธภัณฑ์ตำนานโอะกะชินซัง” ตั้งติดกับ “พิพิธภัณฑ์นะมะฮะเกะ” ที่ได้รวบรวมนะมะฮะเกะมาจัดแสดงไว้เป็นจำนวนมากและมีมุมให้คุณแปลงกายเป็นนะมะฮะเกะได้ เชิญคุณมาสนุกสนานอย่างอิ่มหนำสำราญใจไปกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน “นะมะฮะเกะ” ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากยูเนสโก
ที่อยู่
秋田県男鹿市北浦真山字水喰沢97
หมายเลขโทรศัพท์
0185-33-3033
เวลาเปิดทำการ
●เดือนเมษายน - ธันวาคม
9.00 น./9.30 น./10.00 น./10.30 น./11.00 น./11.30 น.
13.30 น./14.00 น./14.30 น./15.00 น./15.30 น./16.00 น./16.30 น.

●วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ในช่วงเดือนธันวาคม - มีนาคม และวันที่ 31 ธันวาคม
9.30 น./10.30 น./11.30 น./13.30 น./14.30 น./15.30 น.

●วันที่ 1-2 มกราคม
9.00 น./9.30 น./10.00 น./10.30 น./11.00 น./11.30 น./13.30 น./14.00 น./14.30 น./15.00 น./15.30 น.
ราคา
ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์นะมะฮะเกะและพิพิธภัณฑ์ตำนานโอะกะชินซัง
●เดือนเมษายน - พฤศจิกายน
บุคคลทั่วไป 800 เยน
นักเรียนประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย 500 เยน
●เดือนธันวาคม - มีนาคม
บุคคลทั่วไป 1,000 เยน
นักเรียนประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย 700 เยน
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์