พิพิธภัณฑ์เซรามิกพื้นบ้านซึการุ

พิพิธภัณฑ์เซรามิกพื้นบ้านซึการุ
พิพิธภัณฑ์เซรามิกพื้นบ้านซึการุ เป็นสถานที่ที่สามารถสัมผัสกับงานแสดงที่เป็นศิลปะดั้งเดิมพื้นเมืองของท้องถิ่นนี้อย่างเครื่องเคลือบซึการุและคุโรอิชิเนบุตะ
ที่อยู่
青森県黒石市大字袋字富山65-1
หมายเลขโทรศัพท์
0172-59-5300
เวลาเปิดทำการ
9:00-17:00น.
ราคา
ไม่มีค่าบริการ
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์