หอประวัติศาสตร์เหล็ก

หอประวัติศาสตร์เหล็ก
ใช้รูปจำลองและเอกสารอธิบายให้ทราบผลงานของบรรพชนในยุคบุกเบิก เช่น คุณโอชิมะ ทากาโตะ และความเกี่ยวข้องของเหล็กกับคามาอิชิ อย่าพลาดชมเตาหลอมขนาดใหญ่ที่มีความสูงเป็นอันดับ 3 ที่ถูกสร้างไว้ที่เหมืองเหล็กฮาชิโนะ
ที่อยู่
岩手県釜石市大平町3-12-7
หมายเลขโทรศัพท์
0193-24-2211
เวลาเปิดทำการ
9:00~17:00
ราคา
Adult: ¥500/ high school student ¥300/Junior hig & Primary student ¥150
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์