ภูเขาทากาเนะ

ภูเขาทากาเนะ
จากยอดเขาจะมองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิกและ เส้นขอบน้ำของชายฝั่งเว้าแหว่ง เป็นจุดชมวิวอันน่าภาคภูมิใจของมินามิซันริคคุ ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือน พ.ค ของทุกปี ดอกกุหลาบพันปีจะบาน หุบเขาจะถูกย้อมด้วยสีชาด และบนเขามีแท่นหินแกะสลัก 11 แท่นที่มีความเกี่ยวพันกับโอชู ฟูจิวาระอย่างแน่นแฟ้น เป็นเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดมาสู่ คนที่ชอบประวัติศาสตร์จะรู้สึกสนุกมาก
ที่อยู่
宮城県本吉郡南三陸町歌津樋の口150
หมายเลขโทรศัพท์
0226-47-2550
เวลาเปิดทำการ
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์