ยุโนะคาวะออนเซ็นเคียว

ยุโนะคาวะออนเซ็นเคียว
ออนเซ็นอันเงียบสงบและมีมายาวนาน ไหลเลียบไปตามลำธารยุโนะคาวะ ตั้งอยู่ในส่วนลึกห่างออกไปจากคาบสมุทรชิโมคิตะ เป็นน้ำแร่บริสุทธิ์จากภูเขา มีเรียวกังตั้งกระจายตัวอยู่ เคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของนักเขียนสึโตมุ มิซูคามิ เรื่อง “A Fugitive from the Past” 
เป็นออนเซ็นที่เงียบสงบที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก เหมาะกับการแวะมาเยี่ยมเยือนตอนไปภูเขาศักดิ์สิทธิ์ “ภูเขาโอโซเระ” หรือ “โฮโตเกะงาอุระ” ที่มีโขดหินรูปร่างแปลกตาวางตัวเรียงรายอยู่
ที่อยู่
青森県むつ市川内町湯野川
หมายเลขโทรศัพท์
0175-42-5136
เวลาเปิดทำการ
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์