เกาะฟุคุอุระ

ข้ามสะพานแดง หลงรักทัศนียภาพของเกาะมัทสึชิมะแล้วเดินเล่นรอบเกาะ

เกาะฟุคุอุระ
เกาะฟุคุอุระเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ด้วยสะพานฟุคุอุระซึ่งมีความยาวทั้งหมด 252 เมตรและทาด้วยสีแดงสดใส (ชื่อเรียกอื่น : สะพานเดไอ) ในการข้ามผ่านสะพานนี้แม้จะเสียค่าผ่านทางผู้ใหญ่ 200 เยน เด็ก 100 เยน แต่ก็คุ้มค่าต่อการข้ามมา ! ในระหว่างที่รับลมเย็นสบายเมื่อข้ามมาจนสุดสะพานก็จะพบกับเกาะฟุคุอุระ บนเกาะมีต้นไม้มากถึง 250 ชนิด เช่น สนแดง สนสุกิ สนคริสต์มาส เป็นต้น เป็นอุทยานธรรมชาติที่มีทางเดินติดตั้งไว้ให้เพลิดเพลินกับการเดินเล่นได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีร้านน้ำชาตั้งอยู่อีกด้วย
ถ่ายภาพความงามของธรรมชาติโดยมีหมู่เกาะอันงดงามภายในอ่าวที่มองเห็นได้จากเกาะฟุคุอุระเป็นฉากหลัง ไม่ว่าถ่ายมุมไหนก็สวย นอกจากนี้ สีของทะเลก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาที่ไปเยือน แต่ละช่วงเวลาเช่น ตอนเช้า ตอนเที่ยง และยามพระอาทิตย์ตกต่างก็มีเสน่ห์เป็นของตัวเอง
นอกจากนี้ยังมีซากโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ เช่น สุสานหอย และ เทพเบนเทน หลงเหลืออยู่อีกด้วย
ที่อยู่
宮城県宮城郡松島町松島海岸
หมายเลขโทรศัพท์
022-354-3457
เวลาเปิดทำการ
8:00 - 17:00
(พ.ย. - ก.พ. 8:00 - 16:30)
ราคา
ผู้ใหญ่ 200 เยน เด็ก 100 เยน
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์