ศูนย์วัฒนธรรมมรดกฮิราอิซุมิ

ศูนย์วัฒนธรรมมรดกฮิราอิซุมิ
"มรดกทางวัฒนธรรมของฮิราอิซุมิ" ที่ถูกบันทึกให้เป็นมรดกโลกและการแสดงที่จัดไว้เป็นสัดส่วนง่ายต่อการเข้าใจ
ที่อยู่
岩手県平泉町平泉字花立44
หมายเลขโทรศัพท์
0191-46-4012
เวลาเปิดทำการ
9:00-17:00น.
ราคา
ไม่มีค่าบริการ
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์