25 เมษายน-2 พฤษภาคม ไปและกลับจากเมืองอาโอโมริ ไปชมถนนที่ขนาบด้วยต้นซากุระที่ยาวที่สุดในโลกกัน!(สมาพันธ์การท่องเที่ยวอาโอโมริ (สาธารณะ))

ผลงานชิ้นเอก!! เพลิดเพลินกับถนนที่ขนาบด้วยต้นซากุระที่ยาวที่สุดในโลกและวิวทิวทัศน์แห่งสึการุ

25 เมษายน-2 พฤษภาคม ไปและกลับจากเมืองอาโอโมริ ไปชมถนนที่ขนาบด้วยต้นซากุระที่ยาวที่สุดในโลกกัน!
ระหว่าง 25 เมษายน-2 พฤษภาคม คอร์สที่จะพาคุณไปเพลิดเพลินกับถนนที่ขนาบด้วยต้นซากุระที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยซากุระกว่า 6,500 ต้น ตลอดระยะทางกว่า 20 กม. ต้นซากุระที่นี่ปลูกโดยคนท้องถิ่นในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยความคิดที่ว่า "ถ้าจะทำ ก็ต้องให้ได้ที่หนึ่งของโลก" คุณจะได้เยี่ยมชมศาลเจ้าอิวาคิซังที่ดูขลัง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตีนเขาอิวาคิซังอันสวยงาม ที่ถูกเรียกว่า "ภูเขาไฟฟูจิแห่งสึการุ", ผ่อนคลายที่ออนเซ็นดาเคะ ที่มี "อาชิยุ(บ่อแช่เท้า)" ให้คุณได้แช่เท้าในขณะที่ "อาบป่า" ไปด้วย, รวมทั้งชื่นชมวิวทิวทัศน์แห่งสึการุ ที่มีสวนแอปเปิ้ลซึ่งปลูกแอปเปิ้ลไว้กว่า 1,500 ต้น ฯลฯ จากรถแท็กซี่
ที่อยู่
青森県青森市青森県観光物産館2階グローバルラウンジ
หมายเลขโทรศัพท์
017-734-2500
เวลาเปิดทำการ
9:00-18:00
ราคา
ใช้บริการ 2 คน: 10,000 เยน/คน
ใช้บริการ 3 คน: 7,000 เยน/คน
ใช้บริการ 4 คน: 5,500 เยน/คน
เวลาที่จำเป็น
5 ชั่วโมง
หมายเหตุ
จำนวนคนขั้นต่ำในการจัดกิจกรรม: 2 คน

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์