การเปิดประสบการณ์ "วะไดโคะ(กลองญี่ปุ่น)" in "ไซริยาชิกิ(คฤหาสน์ไซริ)" !(GM7 Co., Ltd.)

เปิดประสบการณ์และชมการแสดง "วะไดโคะ(กลองญี่ปุ่น)" ในคฤหาสน์แบบดั้งเดิมของพ่อค้าผู้มั่งคั่ง

การเปิดประสบการณ์
"ไซริยาชิกิ" เป็นคฤหาสน์ของพ่อค้าผู้มั่งคั่งซึ่งถูกสืบทอดต่อกันมา 7 รุ่น ตั้งแต่ปี 1780เปิดประสบการณ์พิเศษ "แห่งเดียวในญี่ปุ่น" โดยการชมการแสดงสด "วะไดโคะ(กลองญี่ปุ่น)" โดยกลุ่มนักแสดงกลองญี่ปุ่นท้องถิ่นระดับมืออาชีพ "ทาบิไทโกะ" พร้อมเรียนรู้วิธีการตีกลองญี่ปุ่น ณ อาคารสไตล์ญี่ปุ่นที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์★ ชมการแสดงโดยนักตีกลองญี่ปุ่น★ เรียนรู้วิธีการตีกลองญี่ปุ่นจากนักตีกลองญี่ปุ่น (ผู้เริ่มต้นฝึกหัดก็สามารถเข้าร่วมได้!)★ เล่นเพลงที่ได้ฟังจากการแสดงบนเวทีในคฤหาสน์ที่สวยงาม
ที่อยู่
宮城県丸森町宮城県伊具郡丸森町町西22-2
หมายเลขโทรศัพท์
0224-51-8804
เวลาเปิดทำการ
10:00-12:00, 13:30-15:30
ราคา
(กิจกรรม 2 ชั่วโมง)
5,500 เยนทั้งผู้ใหญ่และเด็ก
※รวมภาษี
เวลาที่จำเป็น
2 ชั่วโมง
หมายเหตุ
มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา: ติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อที่มือและนิ้ว สวมถุงมือพลาสติก สวมหน้ากากอนามัย ถ่ายเทอากาศภายในห้อง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วม จำกัดจำนวนคนให้น้อยเพื่อหลีกเลี่ยงการแออัด

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์