ICHINOSEKI CHUO KOTSU

พวกเรา Ichinoseki Kotsu เป็นบริษัทแท็กซี่ประจำอิชิโนะเซคิ จ.อิวาเตะ

ICHINOSEKI CHUO KOTSU
พวกเราเป็นบริษัทแท็กซี่ประจำอำเภออิชิโนะเซคิ จ.อิวาเตะเราพร้อมที่จะให้บริการในทุกเส้นทาง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางในอำเภออิชิโนะเซคิ และการท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ อาทิ Genbikei, Geibikei, Takkoku-no-Iwaya, Hiraizumi (Chuson-ji, Motsuji) เป็นต้นแท็กซีสีเขียวของพวกเราพร้อมให้บริการทุกท่านอยู่
ที่อยู่
岩手県一関市千代田町208-4
หมายเลขโทรศัพท์
0191-31-8066
เวลาเปิดทำการ
9:00~17:00
ราคา
คอร์สท่องเที่ยว และบริการ
1ชั่วโมง ราคา 5,560เยน
2ชั่วโมง ราคา 11,120เยน
3ชั่วโมง ราคา 16,680เยน
4ชั่วโมง ราคา 32,000เยน *ขึ้นอยู่กับระยะทาง
ราคาเช่าเหมา 30นาที2,780เยน
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์