สถานีแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยว โทมิยะจูคุ

ศูนย์กลางสำหรับการวางผังเมืองโทมิยะจูคุ ในอีก 100 ปีข้างหน้า

สถานีแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวโทมิยะ-จูกุ เป็นสถานที่ที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยวใน ""เขตชินมาจิ"" ที่ยังคงรักษาบรรยากาศของเมืองตากอากาศในอดีตเอาไว้ โดยใช้สถานที่ที่เคยตั้งเก่าของร้านโชยุอุจิกะซากิ

ถูกพัฒนาตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์สำหรับการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยว และศูนย์สำหรับฝึกฝนและท้าทายความสามารถของทั้งผู้ประกอบการและผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ โดยประโยชน์จากทรัพยากรและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาค มีการนำเสนอเสน่ห์บางส่วนบางมุมของเมือง เช่น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองตากอากาศ ในขณะเดียวกันก็ได้มีการขยายการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยว สร้างกำลังในการหารายได้ให้กับท้องถิ่น และส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจในท้องถิ่นไปด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านในประกอบไปด้วย อาคารอนุสรณ์ซากุสะบุโร อุจิกะซากิ (ศูนย์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม),  ชาเล้นจ์ฮอล์ (ร้านอาหาร) และมีร้านค้าอยู่ด้านในของส่วนที่เป็นบ้านเก่าและโกดังที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีเฉพาะเมืองโทมิยะเท่านั้น

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
宮城県富谷市富谷新町111-1
เวลาเปิดทำการ
10:00 - 19:00 น.
(วันก่อนวันหยุดราชการ, วันศุกร์, วันเสาร์ เปิดถึงเวลา 21:00 น.)
วันหยุดทำการ
ทุกวันอังคารของทุกสัปดาห์ (ถ้าวันอังคารเป็นวันหยุดราชการ จะเลื่อนไปหยุดวันถัดไป)
การเดินทาง
จากสถานีรถไฟใต้ดิน Chuo เดินทางโดยรถยนต์ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
เว็บไซต์ทางการ
ชินมาจิ โทมิยะ โอชูไคโด ชูคุบะมะจิ

สอบถามได้ที่

สอบถามได้ที่
งานโยบายและการวางแผน ฝ่ายวางแผน เมืองโทมิยะ
หมายเลขโทรศัพท์
022-358-0517