more
ญี่ปุ่นในอีกรูปแบบหนึ่ง เส้นทางขับรถสำรวจโทโฮคุ
ญี่ปุ่นในอีกรูปแบบหนึ่ง เส้นทางขับรถสำรวจโทโฮคุ
more
สัมผัสประสบการณ์ระดับพรีเมียมในโทโฮคุ
สัมผัสประสบการณ์ระดับพรีเมียมในโทโฮคุ
more
more
สีน้ำเงินน่าพิศวงที่เหมือนกับจะดูดคุณเข้าไปซึ่งมองเห็นได้จากมรดกโลกอย่างเทือกเขาชิระคะมิซัง
อะโออิเคะ (สระสีฟ้า)
จังหวัดอะโอะโมะริ
more
สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่! กับสถาปัตยกรรมจากไม้ที่มีโครงสร้างถักทอไขว้กันเพียงแห่งเดียวในโลก
อุโบสถสะซะเอะโด
จังหวัดฟุคุชิมะ
more
เกาะสีทองและสีเงิน เมืองสะโดะสถานที่ที่มีประวัติยาวนานกว่า 400 ปี
ซากโบราณสถานเหมืองทองสะโดะคินซัง
จังหวัดนิอิกะตะ
more

สถานที่แนะนำตามฤดูกาล

ดูฤดูอื่น
  • ฤดูใบไม้ผลิ
  • ฤดูร้อน
  • ฤดูใบไม้ร่วง
  • ฤดูหนาว

ฤดูใบไม้ผลิ

ปราสาทเซนได (ปราสาทอะโอะบะ)
ดูข้อมูลพื้นฐาน
ทางเดินหิมะ Aspite Line
ดูข้อมูลพื้นฐาน
ซากปราสาทยามากาตะและสวนสาธารณะคะโจ
ดูข้อมูลพื้นฐาน
Takada Park
ดูข้อมูลพื้นฐาน
Hakkoda Snow Corridor
ดูข้อมูลพื้นฐาน
วัดซุยกันจิ
ดูข้อมูลพื้นฐาน

บทความพิเศษที่น่าสนใจ

“TOHOKU Fan Club” รับสมัครสมาชิกจำนวนมาก!
ดูข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในโทโฮคุที่ได้รับความสนใจ…
ดูข้อมูลพื้นฐาน
เที่ยวเพลินจนลืมเวลา หมู่บ้านออนเซ็นที่โดดเด่นไม…
ดูข้อมูลพื้นฐาน
ศิลปะจากธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ในโทโฮคุ ที่ถูกสรรค์ส…
ดูข้อมูลพื้นฐาน

แนะนำพื้นที่ในโทโฮคุ

จังหวัดอะโอะโมะริ จังหวัดอิวะเตะ จังหวัดมิยะกิ จังหวัดอะคิตะ จังหวัดยะมะกะตะ จังหวัดฟุคุชิมะ จังหวัดนิอิกะตะ จังหวัดอะโอะโมะริ โทวะดะ / โออิระเสะ / บ่อน้ำพุร้อนสุคะยุ / ฮะชิโนะเฮะ / ฮิโระสะคิ... จังหวัดอิวะเตะ โอชู / ฮิระอิซุมิ / โมะริโอะขะ / บ่อน้ำพุร้อนฮะนะมะคิ / ที่ราบสูงอัปปิ... จังหวัดมิยะกิ มัตสึชิมะ / เซนได / แหล่งน้ำพุร้อนนะรุโกะ / เคะเซนนุมะ / ซะโอ... จังหวัดอะคิตะ แหล่งน้ำพุร้อนนิวโต / ชิระคะมิซันชิ / โอะกะ / คะคุโนะดะเตะ... จังหวัดยะมะกะตะ บ่อน้ำพุร้อนกินซัน / บ่อน้ำพุร้อนซะโอ / โมะกะมิกะวะ / เทนโด / โชไน... จังหวัดฟุคุชิมะ ไอซึ / อุระบันได / อินะวะชิโระ / อิวะคิ / โคริยะมะ... จังหวัดนิอิกะตะ ยุซะวะ / ที่ราบสูงเมียวโค / พลุที่นะกะโอขะ / สะโดะกะชิมะ…

จัดอันดับการเดินทางเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน

สวนสาธารณะอาชิโนะ
ดูข้อมูลพื้นฐาน
ทัวร์เยี่ยมชมพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามแนวชาวฝั่งฟุกุชิม่า (2 วัน 1 คืน ออกเดินทางและกลับถึงสถานีโตเกียว)
ดูข้อมูลพื้นฐาน
Shinjo Festival
ดูข้อมูลพื้นฐาน
ทะเลสาบทะซะวะ และรูปปั้นทัตสึโกะ
ดูข้อมูลพื้นฐาน
หมู่บ้านโออุจิจูคุ
ดูข้อมูลพื้นฐาน
หุบเขาเกอิบิเคอิ
ดูข้อมูลพื้นฐาน
เทศกาลดอกซากุระฮิโรซากิ
ดูข้อมูลพื้นฐาน
กระเช้าลอยฟ้าภูเขาฮัคโคดะ
ดูข้อมูลพื้นฐาน