จังหวัดฟุคุชิมะ

เยือนถิ่นซามูไรที่เมืองไอซุ ชมความงามของปราสาทสึรุกะ เยี่ยมชมย่านโออุชิจุขุที่เต็มไปด้วยภาพเงาในอดีตแห่งยุคสมัยเอโดะ ทะเลสาบโกะชิคินุมะพื้นที่ที่มีแหล่งทะเลสาบหลายๆ จุดอยู่ใกล้ๆ กันซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยสีสันและความสวยงาม ไปสนุกกันให้สุดๆ กับกิจกรรมกลางหิมะท่ามกลางธรรมชาติที่รายล้อมที่อุระบันได และพักผ่อนหย่อนใจที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในเมืองอิวะคิ


ธรรมชาติอันงดงามของฟุคุชิมะ

ทะเลสาบโกะชิคินุมะ

กลุ่มทะเลสาปที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาบันได ฤดูกาล อากาศและมุมองศาสามารถทำให้สีน้ำเปลี่ยนไปได้ จึงเป็นที่มาของชื่อ "โกะชิคินุมะ (บ่อห้าสี)" "โกะชิคินุมะ" ประกอบด้วยทะเลสาปหลายแห่ง เช่น บิชะมงนุมะ, อะกะนุมะ, มิโดะโระนุมะ, ริวนุมะ, เบนเทนนุมะ, รุรินุมะ, อะโอะนุมะ, ยะกินุมะ ชื่อเรียกรวมอย่างเป็นทางการคือ "กลุ่มทะเลสาปโกะชิคินุมะ"

ทะเลสาปฮิบะระโกะ

มีทะเลสาปจำนวนมากที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาบันได ทะเลสาปฮิบะระโกะเป็นทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในอุระบันได มีเกาะงดงามน้อยใหญ่กระจายตัวอยู่หลายเกาะ มีทิวทัศน์ตระการตาให้ได้ชื่นชมทั้งสี่ฤดู ทั้งซากุระ, ใบไม้ผลิใหม่, ใบไม้เปลี่ยนสี, หิมะ ช่วงปลายเมษายนถึงต้นพฤศจิกายนจะมีเรือนำเที่ยวให้บริการ นั่งเรือชมความงามของเกาะในทะเลสาป ชมร่องรอยการระเบิดของภูเขาบันได สัมผัสพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ

ทะเลสาปอินะวะชิโระโกะ

ทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ พื้นที่กว่า 100 ตรกม. ใหญ่เสียจนนึกว่าทะเล จุดเด่นคือน้ำใสแจ๋ว มีอีกชื่อหนึ่งว่า "เทนเคียวโกะ" ซึ่งหมายถึงทะเลสาปที่ใสเหมือนกระจกสะท้อนท้องฟ้า เสน่ห์ของทะเลสาปนี้คือมีกิจกรรมให้ทำต่างกันไปในแต่ละฤดู ในฤดูใบไม้ผลิ คุณสามารถชื่นชมภูเขาบันไดอันยิ่งใหญ่ได้จากใต้ต้นซากุระริมฝั่งทะเลสาป ในฤดูร้อน สนุกกับการว่ายน้ำในทะเลสาป กีฬาทางน้ำและตั้งแคมป์ ในฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้เปลี่ยนสีจะสะท้อนบนผืนน้ำ ส่วนในฤดูหนาว จะมีหงส์จำนวนมากอพยพมา

ถ้ำหินปูนอะบุคุมะ

ถ้ำหินปูนอะบุคุมะลึกประมาณ 600 ม. ว่ากันว่ามีหินงอกหินย้อยจำนวนมากและหลายชนิดที่สุดในแถบตะวันออก ห้ามพลาดโลกแห่งศิลปะจากธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 80 ล้านปี!

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอะความารีนฟุคุชิมะ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำธีม "จุดตัดกระแสน้ำ" ในมหาสมุทรแปซิฟิก จุดที่กระแสน้ำอุ่นคุโระชิโอะจากทะเลฟุคุชิมะไปชนกับกระแสน้ำเย็นโอะยะชิโอะ ในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงมากมาย ทั้งแบบจำลองระบบนิเวศในเขตฮะมะโดริ จังหวัดฟุคุชิมะ โซนเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสัตว์ทะเล โซนสัตว์น้ำในเขตปะการัง เป็นต้น จุดไฮไลท์คืออุโมงค์น้ำขนาดใหญ่ "ชิโอะเมะโนะอุมิ" เป็นอุโมงค์น้ำสามเหลี่ยมแห่งแรกของโลก เราสามารถเดินบนจุดตัดระหว่างกระแสน้ำคุโระชิโอะกับโอะยะชิโอะ และชมปลาที่อาศัยอยู่ในกระแสน้ำแต่ละแห่งได้อย่างใกล้ชิด 

ประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม, เทศกาลของฟุคุชิมะ

หมู่บ้านโอจิจุคุ

หมู่บ้านโอจิจุคุเป็นเมืองพักแรมที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 และได้รับเลือกให้เป็นกลุ่มสิ่งก่อสร้างพื้นบ้านสำคัญของประเทศ ภาพบ้านพักหลังคามุงจากตั้งเรียงรายทำให้สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายยุคเอโดะ นอกจากนี้ ยังมีส่วนจัดแสดงของใช้ในชีวิตประจำวันและเตาโบราณอิโระริที่บอกเล่าความเป็นอยู่สมัยนั้น ให้คุณได้รู้สึกราวกับย้อนเวลาไปในอดีต

ปราสาทสึรุกะ

ปราสาทสึรุกะได้รับเลือกเป็นหนึ่งในร้อยปราสาทชื่อดังของญี่ปุ่น สร้างใหม่เมื่อปี 1965 และปรับปรุงเรื่อยมา จนกระทั่งปี 2011 จึงปู "กระเบื้องอะคะกะวะระ" ที่สร้างเลียนแบบสมัยศตวรรษที่ 17 ได้เสร็จสิ้น กลายเป็นปราสาทเดียวในญี่ปุ่นที่มีกระเบื้องอะคะกะวะระให้ชม นอกจากนี้ กำแพงหินของตัวปราสาทยังรอดพ้นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี 1611 มาได้ ปัจจุบันจึงยังคงสภาพดีให้ได้ชมเหมือนเมื่อครั้งในอดีต

บ้านซามูไรไอซุ

บ้านหลายหลัง เช่น บ้านของไซโก ทะโนะโมะ ขุนนางแคว้นไอซุ ถูกย้ายมาและถูกสร้างขึ้นใหม่ราวกับเป็นสวนสนุกธีมย้อนยุค ภายในอาณาบริเวณอันกว้างขวางมีสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น บ้านของขุนนาง, "คิวนะคะฮะตะจินยะ" ที่ว่าการเขตสมัยเอโดะที่ถูกย้ายมาสร้างใหม่", "เรนันอันรินคะคุ" ซึ่งจำลอง "รินคะคุ" ห้องชงชาในปราสาทสึรุกะ 

อุโบสถสะซะเอะโด

"อุโบสถสะซะเอะโด (หอยตาวัว)" ได้ชื่อนี้มาเพราะรูปร่างเป็นทรงกระบอกม้วนเหมือนภาพลวงตา อาคารไม้หกเหลี่ยมสามชั้นและบันไดวนสองชั้นแบบนี้มีเพียงแห่งเดียวในโลก เป็นสิ่งก่อสร้างที่ล้ำค่ามาก ได้รับเลือกเป็นมรดกวัฒนธรรมสำคัญแห่งชาติเพราะรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใคร

อุโบสถชิระมิสุมะอิดะโด

"อุโบสถชิระมิสุมะอิดะโด" เป็นสมบัติแห่งชาติที่รอดพ้นจากไฟสงครามในสมัยเฮอัน คงอยู่มาจนปัจจุบันโดยไม่ถูกเผาไปเสียก่อน สวนที่นี่จัดโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก "สวนสวรรค์" บนสวรรค์ชั้นเจ็ด และได้รับเลือกเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์โนะกุจิ ฮิเดะโยะ

โนะกุจิ ฮิเดะโยะเกิดที่อินะวะชิโระ จังหวัดฟุคุชิมะ เขาคือนักแบคทีเรียวิทยาที่อยู่บนธนบัตรพันเยน ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลถึง 3 ครั้ง พิพิธภัณฑ์นี้จะเล่าเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของโนะกุจิ ฮิเดะโยะ ผู้สร้างผลงานระดับโลก

เทศกาลโซมะโนะมะโอะอิ

เทศกาลชินโตนี้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อกว่าพันปีก่อน และยังคงจัดทุกปีในวันเสาร์ถึงจันทร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม ตัวเทศกาลหลักจะจัดในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่สอง เริ่มด้วย "การเดินขบวน" ซึ่งนักรบจะสวมเกราะขี่ม้าเดินไปในเมือง "งานแข่งม้าเกราะ" ม้า 10 ตัววิ่งแข่ง 1 รอบ 1,000 ม.โดยชูธงแบบโบราณไปด้วย "แข่งชิงธง" ม้าหลายร้อยตัวกระโดดขึ้นฟ้าชิงธง 2 ผืน

ออนเซ็นในฟุคุชิมะ

ฮิกะชิยะมะออนเซ็น

ฮิกะชิยะมะออนเซ็นเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในสามออนเซ็นดังแห่งโออุ ร่วมกับคะมิโนะยะมะออนเซ็นและยุโนะฮะมะออนเซ็น จังหวัดยะมะกะตะ ที่นี่เป็นออนเซ็นที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ให้สัมผัสได้ทั้งสี่ฤดู ไม่ว่าจะซากุระในฤดูใบไม้ผลิ ใบไม้ผลิใหม่ในต้นฤดูร้อน ใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง และการแช่น้ำร้อนชมหิมะในฤดูหนาว แถมยังเดินทางง่ายเพียงขับรถจากใจกลางเมืองไอซุวะคะมัทสึ 10 นาที ริมแม่น้ำมีที่พักตั้งเรียงรายและยังมีร้านปาเป้ากับน้ำตกเล็กๆ ให้บรรยากาศแบบเมืองออนเซ็นสมัยก่อน

อีซะกะออนเซ็น

อีซะกะออนเซ็นถือเป็นหนึ่งในสามออนเซ็นชื่อดังแห่งโอชู ร่วมกับนะรุโกะออนเซ็นและอะคิอุออนเซ็น จังหวัดมิยะกิ ออนเซ็นแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีตำนานเล่าว่าในศตวรรษที่ 2 ยะมะโตะ ทะเคะรุเคยมาแช่น้ำรักษาตัวที่นี่ ในสมัยใหม่ก็มีกวีมาเยี่ยมเยือนหลายคนเช่นมัตสึโอะ บะโช, มะซะโอะกะ ชิคิ, โยะซะโนะ อะคิโขะ

จานเด็ดที่ห้ามพลาดของฟุคุชิมะ

ลูกท้อ

ฟุคุชิมะปลูกผลไม้อร่อยๆ ได้มากมายและหนึ่งในนั้นคือลูกท้อ ลูกท้อของฟุคุชิมะมีน้ำชุ่ม หวานฉ่ำและเนื้อละเอียด ในตัวเมืองฟุคุชิมะจะมีทางหลวงจังหวัดสาย 5 ซึ่งมีฉายาว่าฟรุทไลน์กับทางหลวงสาย 13 ซึ่งมีฉายาว่าพีชไลน์ ถนนเหล่านี้มีสวนผลไม้ข้างทางให้เข้าไปเก็บจำนวนมาก หน้าเก็บลูกท้อคือช่วงกรกฎาคม สวนผลไม้บางที่อาจเก็บได้ยาวจนถึงตุลาคมเลยทีเดียว 

ราเมงคิตะคะตะ

ราเมงนี้ถือกำเนิดขึ้นที่เมืองคิตะคะตะ จังหวัดฟุคุชิมะ มีร้านขายในเมืองกว่า 120 ร้าน คนท้องถิ่นที่นี่ชอบราเมงมาก ถึงขนาดมีวัฒนธรรมทานราเมงเป็นอาหารเช้า เรียกว่า "ราเมงเช้า" ซุปโชยุใส เส้นหยักอ้วนแบน และหมูชาชูเนื้อนุ่มโปะเต็มจานของแต่ละร้านก็มีรสชาติไม่เหมือนกัน

คัทสึด้งซอสไอซุ

จานเด็ดประจำภูมิภาคไอซุที่นิยมกันมาตั้งแต่สมัยไทโช คัตสึด้งที่นี่จะต่างจากคัตสึด้งทั่วไปที่โปะไข่ด้านบน คัทสึด้งซอสไอซุจะใช้กะหล่ำหั่นฝอยโปะบนข้าว จากนั้นก็นำทงคัตสึ (หมูชุบแป้งทอด) คลุกซอสหวานเผ็ดวางลงไป ได้ปริมาณแบบเต็มๆ หมูชุบแป้งทอดกรอบและกะหล่ำกรุบๆ รสชาติเข้ากันได้ดีกับข้าวราดซอส เป็นเมนูที่สายเน้นปริมาณห้ามพลาด

ค้นหาสถานที่ในฟุคุชิมะ

 • ทะเลสาบโกะชิกินุมะ
 • ทะเลสาบฮิบะระ
 • ทะเลสาบอินะวะชิโระ
 • ถ้ำอะบุคุมะ
 • หมู่บ้านโออุจิจูคุ
 • ปราสาทสึรุกะ
 • คฤหาสน์ซามูไรไอซุ
 • อุโบสถสะซะเอะโด
 • เทศกาลโซมะโนะมะโอะอิ
 • ฮิกะชิยะมะออนเซ็น
 • อีซะกะออนเซ็น

GoogleMap สามารถใช้ได้ฟรีโดยจะมีการจำกัดจำนวนครั้งในการแสดงผล
อาจมีบางช่วงเวลาที่ไม่สามารถเรียกดูได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งาน