Lake Inawashiro

Inawashiroko

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
福島県耶麻郡猪苗代町
เว็บไซต์ทางการ
http://www.bandaisan.or.jp/
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0242-62-2048