หาสถานที่ท่องเที่ยวในโทโฮคุ

ค้นหาโดยกำหนดเงื่อนไข
 • เลือกหมวดหมู่
 • เลือกพื้นที่
 • เลือกระยะทางจากที่อยู่ปัจจุบัน

พบ 230 รายการ

ลำดับการเรียง
เรียงตามความนิยม
เรียงตามการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
เรียงตามความใกล้จากสถานที่ปัจจุบัน

ซาโอ (น้ำค้างแข็งบนต้นไม้)

 • จังหวัดยะมะกะตะ

พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยหิมะที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ต้นไม้ในฤดูหนาวก่อให้เกิดเป็นทัศนีย…

詳細はこちら
ซาโอ (น้ำค้างแข็งบนต้นไม้)

ทางเดินหิมะ Aspite Line

 • จังหวัดอิวะเตะ

สัมผัสทางเดินทอดยาวผ่านสองฝากถนนที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะหนาและท้องฟ้าสดใสจนทำให้ซาบซ่านไปทั้…

詳細はこちら
ทางเดินหิมะ Aspite Line

Blue Pond

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

詳細はこちら
Blue Pond

Sado Island

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Sado Island

Gosen Tulip

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Gosen Tulip

Shiroishigawa Embankment Hitome Sembonzakura

 • จังหวัดมิยะกิ

詳細はこちら
Shiroishigawa Embankment Hitome Sembonzakura

หาดโจโดกาฮามะ

 • จังหวัดอิวะเตะ

ชายฝั่งทะเลอันสวยงามเกิดจากหินภูเขาไฟสีขาว

詳細はこちら
หาดโจโดกาฮามะ

Frost Covered Trees of Zao

 • จังหวัดยะมะกะตะ

詳細はこちら
Frost Covered Trees of Zao

เทือกเขาชิราคามิ(ข้างอะโอโมริ)

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

พาดผ่านจากจังหวัดอาคิตะทางตะวันตกเฉียงเหนือถึงจังหวัดอาโอโมริทางตะวันตกเฉียงใต้ พืดเขาชิ…

詳細はこちら
เทือกเขาชิราคามิ(ข้างอะโอโมริ)

ภูเขาโจไคซัน

 • จังหวัดยะมะกะตะ

เดวาฟูจิ เป็นหนึ่งในร้อยภูเขาที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น เป็นภูเขาไฟประเภทstratovolcano มีผู…

詳細はこちら
ภูเขาโจไคซัน

ทะเลสาบโทวาดะ

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

แม่น้ำSatetsugawaเป็นแม่น้ำที่แยกมาจากแม่น้ำKitakami ทั้งสองฝั่งมีก้อนหินขนาดใหญ่และคลิฟ…

詳細はこちら
ทะเลสาบโทวาดะ

โฮโตะเคะกะอุระ

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

"โฮโตะเคะกะอุระ" เป็นหินเถ้าภูเขาไฟสีขาวเหลือบเขียวที่ถูกคลื่นลมอันรุนแรงของช่…

詳細はこちら
โฮโตะเคะกะอุระ

นั่งเรือ แม่น้ำโมกามิ

 • จังหวัดยะมะกะตะ

การล่องเรือจากหมู่บ้าน Tozawaซึ่งเป็นจุดที่สำคัญของการขนส่งทางแม่น้ำ ลงเรือไปตามแม่น้ำMo…

詳細はこちら
นั่งเรือ แม่น้ำโมกามิ

Hanamiyama Park

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

詳細はこちら
Hanamiyama Park

ภูเขาคัมปูซัง

 • จังหวัดอะคิตะ

เป็นภูเขาที่มีรูปร่างไม่ขรุขระมีต้นหญ้าปกคลุมทั่วทั้งลูก จากจุดชมวิวที่หมุนได้บนยอดเขาจะ…

詳細はこちら
ภูเขาคัมปูซัง

Mt. Tome

 • จังหวัดอะคิตะ

詳細はこちら
Mt. Tome

ถ้ำอะบุคุมะ

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

ถ้ำนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร ข้างในมีหินย้อยหลากหลายซึ่งถูกสร้างจากธรรมชาติในช่วงเวลา…

詳細はこちら
ถ้ำอะบุคุมะ

Kappabuchi

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Kappabuchi

Canoe tour

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

詳細はこちら
Canoe tour

Onikobe Geyser

 • จังหวัดมิยะกิ

詳細はこちら
Onikobe Geyser

Gudari Swamp

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

詳細はこちら
Gudari Swamp

Godzilla Rock

 • จังหวัดอะคิตะ

詳細はこちら
Godzilla Rock

Tanohata Network

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Tanohata Network

Akita Shirakami Taiken Center

 • จังหวัดอะคิตะ

詳細はこちら
Akita Shirakami Taiken Center

Snow Peak Headquaters Camp Field

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Snow Peak Headquaters Camp Field

ทะไรบุเนะ

 • จังหวัดนิอิกะตะ

ในอะนิเมะ "Spirited Away"มีเรือที่มีรูปร่างอ่างปรากฏออกมา สามารถเห็นภูมิทัศน์เรือประมง…

詳細はこちら
ทะไรบุเนะ

Nekobari Rock

 • จังหวัดอะคิตะ

詳細はこちら
Nekobari Rock

Matsuo Park

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Matsuo Park

mo - land Motoyoshi

 • จังหวัดมิยะกิ

詳細はこちら
mo - land Motoyoshi

Yamabiko Tsuribashi

 • จังหวัดมิยะกิ

詳細はこちら
Yamabiko Tsuribashi

Aganoriver Shiptour

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Aganoriver Shiptour

Abukuma-kyo

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

詳細はこちら
Abukuma-kyo

Ashino Park

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

詳細はこちら
Ashino Park

Awa Island

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Awa Island

Yasugasawa colony of Asian fawnlilies

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Yasugasawa colony of Asian fawnlilies

Yasu Waterfall

 • จังหวัดอะคิตะ

詳細はこちら
Yasu Waterfall

Adatara Resort

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

詳細はこちら
Adatara Resort

Mt. Adatara

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

詳細はこちら
Mt. Adatara

Isosaki Shrine

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

詳細はこちら
Isosaki Shrine

Ichinotaki / Ninotaki

 • จังหวัดยะมะกะตะ

詳細はこちら
Ichinotaki / Ninotaki
 • หน้าหลัก
 • ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับฤดูกาลดูได้ที่นี่!