ซาซากาวะนากาเระ

Sasagawa Nagare

ความเปลี่ยนแปลงอันยอดเยี่ยมก่อให้เกิดความงดงามของชายหาดที่ทอดตัวยาวเป็นระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตรจากฮามะชิมโบะ เมืองมุราคามิไปยังแม่น้ำซามุคาวะ จากการกัดเซาะอย่างรุนแรงของคลื่นจากทะเลก่อให้เกิดแท่งหิน โขดหินรูปทรงแปลกตา เกาะลอย ถ้ำ ประตูทะเล ฯลฯ ให้เห็นเป็นทัศนียภาพอันเป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ยาก ถือเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติและภูมิทัศน์ที่สวยงามในระดับประเทศ

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
新潟県村上市寒川~浜新保
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0254‐77-3115