หาสถานที่ท่องเที่ยวในโทโฮคุ

ค้นหาโดยกำหนดเงื่อนไข
 • เลือกหมวดหมู่
 • เลือกพื้นที่
 • เลือกระยะทางจากที่อยู่ปัจจุบัน

พบ 102 รายการ

ลำดับการเรียง
เรียงตามความนิยม
เรียงตามการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
เรียงตามความใกล้จากสถานที่ปัจจุบัน

Hyokosuikin Park

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Hyokosuikin Park

Takada Park

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Takada Park

Nagaoka Festival Grand Fireworks

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Nagaoka Festival Grand Fireworks

ซาซากาวะนากาเระ

 • จังหวัดนิอิกะตะ

ความเปลี่ยนแปลงอันยอดเยี่ยมก่อให้เกิดความงดงามของชายหาดที่ทอดตัวยาวเป็นระยะทางประมาณ 11 …

詳細はこちら
ซาซากาวะนากาเระ

อิวามุโระออนเซ็น

 • จังหวัดนิอิกะตะ

เมืองออนเซ็นที่รุ่งเรืองในฐานะเมืองโรงแรมในเส้นทางสายฮกโคคุไกโดมาตั้งแต่ยุคเอโดะ มีตำนาน…

詳細はこちら
อิวามุโระออนเซ็น

Ijimino Park

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Ijimino Park

อะคิยามะโกะ

 • จังหวัดนิอิกะตะ

กล่าวกันว่า เป็นหมู่บ้านของซามูไร Heike มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ที่อยู่ในเขตแดนของจังหวัดซึ…

詳細はこちら
อะคิยามะโกะ

Hoshitoge Rice Terraces

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Hoshitoge Rice Terraces

Honcho Ichiba

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Honcho Ichiba

Myoko Kogen

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Myoko Kogen

Yahiko Onsen

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Yahiko Onsen

Oshima Shoyanoie

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Oshima Shoyanoie

VINESPA

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
VINESPA

Yamakoshi Rice Terraces

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Yamakoshi Rice Terraces

Yutagami Onsen

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Yutagami Onsen

Ryotsu Onsenkyo

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Ryotsu Onsenkyo

Bandai Bridge

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Bandai Bridge

Kotakigawa Hisuikyo Gorges

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Kotakigawa Hisuikyo Gorges

Hakusan Park

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Hakusan Park

Fossa Magna Museum

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Fossa Magna Museum

พิพิธภัณฑ์ปงชุคัง

 • จังหวัดนิอิกะตะ

พิพิธภัณฑ์เหล้าแห่งนี้อยู่ที่สถานีรถไฟในนีงาตะ มีเหล้าจากโรงงานทั่วทั้งจังหวัดนีงาตะกว่า…

詳細はこちら
พิพิธภัณฑ์ปงชุคัง

Aganoriver Shiptour

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Aganoriver Shiptour

Untoan Temple

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Untoan Temple

Oginoshima Kayabuki Loop Village

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Oginoshima Kayabuki Loop Village

Iwanohara Winery

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Iwanohara Winery

คฤหาสน์ตระกูลไซโต

 • จังหวัดนิอิกะตะ

แต่เดิมเป็นคฤหาสน์ของคหบดี เป็นสถานที่ที่ท่านสามารถชมการแสดงและการละเล่นของเกอิชาแห่งเมื…

詳細はこちら
คฤหาสน์ตระกูลไซโต

สึกิโอคะออนเช็น

 • จังหวัดนิอิกะตะ

มีผู้มาเยือนมากมายเพราะได้ชื่อว่าเป็น "ออนเซ็นน้ำพุร้อนที่ช่วยทำให้ผู้หญิงมีผิวที่สวยมาก…

詳細はこちら
สึกิโอคะออนเช็น

Gosen Tulip

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Gosen Tulip

ศูนย์ฝึกหัดกลอง(ทาทา โคคัน)

 • จังหวัดนิอิกะตะ

อยู่ทางภาคใต้ของเกาะSado และอยู่ในที่เนินสูงๆมองเห็นวิวสวยของแหลมOgi และอยู่ใกล้กับประภา…

詳細はこちら
ศูนย์ฝึกหัดกลอง(ทาทา โคคัน)

Ichishima Sake Brewery

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Ichishima Sake Brewery

Old Wakabayashi Family's House

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Old Wakabayashi Family's House

Ueda no Sato

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Ueda no Sato

Niigtata Rice Cracker Museum

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Niigtata Rice Cracker Museum

เซนะมิออนเซ็น

 • จังหวัดนิอิกะตะ

เป็นสถานออนเซ็นที่โด่งดังในเรื่องของทัศนียภาพของพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่ชายฝั่งทะเลสวย มี…

詳細はこちら
เซนะมิออนเซ็น

ชายฝั่งเซนคาคุวัง

 • จังหวัดนิอิกะตะ

หน้าผาขรุขระที่ตั้งตะหง่านตัดกับน้ำทะเลสีเข้มกับชายฝั่งทอดตัวยาวราว 2 กิโลเมตรที่ซัดสาดด…

詳細はこちら
ชายฝั่งเซนคาคุวัง

Takanosu Onsen

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Takanosu Onsen

Tea Picking

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Tea Picking

Chuetsu Memorial Corridor

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Chuetsu Memorial Corridor

Chokokuji Temple

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Chokokuji Temple

The Japanease Memorial Museum of Skiing

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
The Japanease Memorial Museum of Skiing
 • หน้าหลัก
 • ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับฤดูกาลดูได้ที่นี่!