หาสถานที่ท่องเที่ยวในโทโฮคุ

ค้นหาโดยกำหนดเงื่อนไข
 • เลือกหมวดหมู่
 • เลือกพื้นที่
 • เลือกระยะทางจากที่อยู่ปัจจุบัน

พบ 102 รายการ

ลำดับการเรียง
เรียงตามความนิยม
เรียงตามการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
เรียงตามความใกล้จากสถานที่ปัจจุบัน

Sado Island

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Sado Island

Gosen Tulip

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Gosen Tulip

พิพิธภัณฑ์ปงชุคัง

 • จังหวัดนิอิกะตะ

พิพิธภัณฑ์เหล้าแห่งนี้อยู่ที่สถานีรถไฟในนีงาตะ มีเหล้าจากโรงงานทั่วทั้งจังหวัดนีงาตะกว่า…

詳細はこちら
พิพิธภัณฑ์ปงชุคัง

Toki Messe

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Toki Messe

Komachi Geiko

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Komachi Geiko

Katakai Festival Asahara Shrine Fall Annual Festival Dedic…

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Katakai Festival Asahara Shrine Fall Annual Festival Dedic…

Bunsui Geisha Parade

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Bunsui Geisha Parade

Shirane University kite-fighting fireworks display

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Shirane University kite-fighting fireworks display

Nagaoka Festival Grand Fireworks

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Nagaoka Festival Grand Fireworks

Murakami Festival

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Murakami Festival

Nigata Matsuri

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Nigata Matsuri

Tokamachi Snow Festival

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Tokamachi Snow Festival

Takada 1 million Kanou-Kai(Sakura viewing festival)

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Takada 1 million Kanou-Kai(Sakura viewing festival)

Bullfighting Meet of Echigo Yamakoshi Fighting with Horns …

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Bullfighting Meet of Echigo Yamakoshi Fighting with Horns …

Echigo Urasa Bishamon Hall Nude Jostle Festival

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Echigo Urasa Bishamon Hall Nude Jostle Festival

Earth Celebration

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Earth Celebration

Minato Kobo

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Minato Kobo

Snow Peak Headquaters Camp Field

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Snow Peak Headquaters Camp Field

ทะไรบุเนะ

 • จังหวัดนิอิกะตะ

ในอะนิเมะ "Spirited Away"มีเรือที่มีรูปร่างอ่างปรากฏออกมา สามารถเห็นภูมิทัศน์เรือประมง…

詳細はこちら
ทะไรบุเนะ

Pia Bandai

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Pia Bandai

Fossa Magna Museum

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Fossa Magna Museum

Fossa Magna Itoigawa Onsen

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Fossa Magna Itoigawa Onsen

Oshima Shoyanoie

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Oshima Shoyanoie

Marinepia Nihonkai

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Marinepia Nihonkai

Aganoriver Shiptour

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Aganoriver Shiptour

Myosenji Temple

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Myosenji Temple

Awa Island

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Awa Island

Unohama Onsen

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Unohama Onsen

Untoan Temple

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Untoan Temple

หอเก็บเอกสารทางประวัติศาสตร์ ซึบาเมชิ ซานเคียว ชิเรียวกัง

 • จังหวัดนิอิกะตะ

สามารถเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของอุตสาหกรรมการแปรรูปเครื่องโลหะที่มีชื่อเสียงของ อ.ซึบา…

詳細はこちら
หอเก็บเอกสารทางประวัติศาสตร์ ซึบาเมชิ ซานเคียว ชิเรียวกัง

Oginoshima Kayabuki Loop Village

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Oginoshima Kayabuki Loop Village

Kaikake Onsen

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Kaikake Onsen

VINESPA

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
VINESPA

Iwanohara Winery

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Iwanohara Winery

อิวามุโระออนเซ็น

 • จังหวัดนิอิกะตะ

เมืองออนเซ็นที่รุ่งเรืองในฐานะเมืองโรงแรมในเส้นทางสายฮกโคคุไกโดมาตั้งแต่ยุคเอโดะ มีตำนาน…

詳細はこちら
อิวามุโระออนเซ็น

คฤหาสน์ตระกูลไซโต

 • จังหวัดนิอิกะตะ

แต่เดิมเป็นคฤหาสน์ของคหบดี เป็นสถานที่ที่ท่านสามารถชมการแสดงและการละเล่นของเกอิชาแห่งเมื…

詳細はこちら
คฤหาสน์ตระกูลไซโต

Metropolitan Matsushima

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Metropolitan Matsushima

สึกิโอคะออนเช็น

 • จังหวัดนิอิกะตะ

มีผู้มาเยือนมากมายเพราะได้ชื่อว่าเป็น "ออนเซ็นน้ำพุร้อนที่ช่วยทำให้ผู้หญิงมีผิวที่สวยมาก…

詳細はこちら
สึกิโอคะออนเช็น

Ijimino Park

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Ijimino Park

Takada Park

 • จังหวัดนิอิกะตะ

詳細はこちら
Takada Park
 • หน้าหลัก
 • ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับฤดูกาลดูได้ที่นี่!