ปราสาทชิบาตะ

Shibata Joshi Koen

สร้างขึ้นเมื่อปีเคย์โจที่ 3 (1598) โดยมิโซงุจิ ฮิเดคัตสึ เจ้าเมืองคนแรก สร้างเสร็จในช่วงของโนบุนาโอะ เจ้าเมืองรุ่นที่ 3 มีอีกชื่อหนึ่งว่า "ปราสาทอายาเมะ"
เป็นปราสาทบนพื้นราบที่สร้างขึ้นสำหรับเป็นศูนย์กลางการปกครองและเศรษฐกิจ โดยใช้ประโยชน์จากแม่น้ำภายในบริเวณปราสาทเพื่อความสะดวกในการสัญจร สร้างขึ้นด้วยวิธี "คิริโคมิฮางิ" ซึ่งทำให้ไม่มีช่องว่างระหว่างก้อนหิน และที่กำแพงปราสาทยังมีกำแพงแบบนามาโกะสำหรับป้องกันหิมะทับถม
ที่มุมด้านตะวันตกเฉียงเหนือของตำหนักใหญ่จะมีหอกลางสามชั้นซึ่งเป็นหอกลางแห่งเดียวที่มีปลาชาจิโฮโกะสามตัวประดับอยู่ ได้เป็นหนึ่งในปราสาทชื่อดังร้อยแห่งเมื่อปีเฮเซย์ที่ 18 (2006)

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
新潟県新発田市大手町6丁目
เวลาเปิดทำการ
9:00~17:00
วันหยุดทำการ
Dec.-Mar.
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0254-26-3556