Nishikikoi no Sato

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
新潟県小千谷市城内1-8-22
เว็บไซต์ทางการ
http://www.nishikigoinosato.jp/
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0258-83-2233