Takada Park

Takada Koen

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
新潟県上越市本城町44-1
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
025-526-5111

ผู้ที่ดูหน้านี้ก็ดูหน้าเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

ภูเขายุโดะโนะซัง การเปิดประสบการณ์ปฏิบัติธรรม
รายละเอียด
ซากปราสาทยามากาตะและสวนสาธารณะคะโจ
รายละเอียด