ทางเดินหิมะ Aspite Line

Hachimantai Asupite line / Yuki-no Kairo

สัมผัสทางเดินทอดยาวผ่านสองฝากถนนที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะหนาและท้องฟ้าสดใสจนทำให้ซาบซ่านไปทั้งหัวใจ

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
岩手県八幡平市(岩手県・秋田県の十和田八幡平地域)
ราคา
ไม่มีค่าบริการ
เวลาเปิดทำการ
อาจมีทัศนศึกษาตั้งแต่กลางเดือนเม.ย. ถึงต้นเดือนพ.ค.
วันหยุดทำการ
อาจมีทัศนศึกษาตั้งแต่กลางเดือนเม.ย. ถึงต้นเดือนพ.ค.
เว็บไซต์ทางการ
http://www.hachimantai.or.jp/index.html
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0195-78-3500