อาโอะพาส (AOPASS)

ขึ้นลงรถบัสได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพียงแตะบัตร

นอกจากฟังก์ชั่นที่เหมือนกับ Suica แล้ว บัตร AOPASS ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันพิเศษของเมืองอาโอโมริ เช่น บริการสะสมแต้ม บริการรถโดยสารสวัสดิการ และฟังก์ชั่นบัตรโดยสารรายเดือน

สามารถชำระค่าโดยสารด้วยบัตร AOPASS, บัตร Suica และบัตร IC ของระบบขนส่งอื่น ๆ ที่สามารถใช้แทนกันได้กับ Suica


ในช่วงวันหยุด (วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์) เทศกาลโอบ้ง (13 - 15 สิงหาคม) วันหยุดสิ้นปีและปีใหม่ (29 ธันวาคม - 3 มกราคม) การใช้ Unlimited Ride Holiday Pass จะทำให้สารมารถใช้บริการรถบัสได้สะดวกมากยิ่งขึ้น


【ประเภทของตั๋วโดยสารแบบไม่จำกัดเที่ยวสำหรับวันหยุด】

ใช้ได้กับรถบัสเมืองอาโอโมริ รถบัสชุมชนเมืองอาโอโมริ

・ตั๋วโดยสาร 1 วัน (จำกัดเฉพาะบัตร IC) 500 เยน

(ใช้ได้กับรถบัสเมืองอาโอโมริ รถบัสชุมชนเมืองอาโอโมริ และรถชัตเทิลบัส'สายเนบูตัน')


・บัตร AOPASS 1 วัน (จำกัดเฉพาะบัตร IC) 1,000 เยน

・บัตร AOPASS 2 วัน (จำกัดเฉพาะบัตร IC) 1,500 เยน


※ มีจำหน่ายภายในรถบัสเท่านั้น

※ ตั๋วโดยสารไม่จำกัดเที่ยวสำหรับวันหยุดสามารถซื้อได้ด้วย AOPASS, Suica และ PASMO”

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
青森県青森市大字野内字菊川47-1
ราคา
คิดค่าโดยสารตามระยะทาง
สะดวกยิ่งขึ้นกับตั๋วโดยสารแบบไม่จำกัดเที่ยวสำหรับวันหยุด
・ตั๋วโดยสาร 1 วัน (จำกัดเฉพาะบัตร IC) 500 เยน
・บัตร AOPASS 1 วัน (จำกัดเฉพาะบัตร IC) 1,000 เยน
・บัตร AOPASS 2 วัน (จำกัดเฉพาะบัตร IC) 1,500 เยน
วันหยุดทำการ
ไม่มีวันหยุด
มีการปรับเปลี่ยนเวลาเดินรถในวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลโอบ้ง (13 - 15 สิงหาคม) และ วันหยุดสิ้นปีและปีใหม่ (29 ธันวาคม - 3 มกราคม)
เว็บไซต์ทางการ
https://www.city.aomori.aomori.jp/koutsu/iccard-aopass/index.html
หมายเหตุ
ผู้โดยสารที่ลงทะเบียนบัตรโดยสารรายเดือนหรือบริการสวัสดิการกับบัตร AOPASS จะไม่สามารถซื้อตั๋วโดยสารแบบไม่จำกัดเที่ยวสำหรับวันหยุดได้
ลูกค้าที่ลงทะเบียนบัตรโดยสารรายเดือนแล้วสามารถใช้บริการ "Eco 100" ซึ่งให้ส่วนลด 100 เยนต่อเที่ยวเมื่อใช้บริการในวันหยุด
ช่วงเวลาให้บริการ
วันที่เริ่มใช้งาน
สถานที่จำหน่าย
จุดจำหน่ายบัตร AOPASS
・จุดจำหน่ายตั๋วหน้าสถานีอาโอโมริ
・จุดจำหน่ายตั๋วหน้าบริษัท NTT สาขาอาโอโมริ
・สำนักงานขายโทบุ
・สำนักงานขายเซบุ
・เคาน์เตอร์บริการทั่วไปชั้น 1 Sun Road Aomori
・ร้านสะดวกซื้อ
・ภายในรถบัส
※ ตั๋วโดยสารแบบไม่จำกัดเที่ยวเฉพาะวันหยุดมีจำหน่ายภายในรถบัสเท่านั้น
ระบบขนส่งมวลชนที่รองรับ
・รถบัสเมืองอาโอโมริ
・รถบัสชุมชนเมืองอาโอโมริ

สอบถามได้ที่

สอบถามได้ที่
ฝ่ายจัดการจราจร เมืองอาโอโมริ
หมายเลขโทรศัพท์
017-726-5443
เบอร์แฟ็กซ์
017-726-5447