อาโอะพาส (AOPASS)

ขึ้นลงรถบัสได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพียงแตะบัตร

นอกจากฟังก์ชั่นที่เหมือนกับ Suica แล้ว บัตร AOPASS ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันพิเศษของเมืองอาโอโมริ เช่น บริการสะสมแต้ม บริการรถโดยสารสวัสดิการ และฟังก์ชั่นบัตรโดยสารรายเดือน

สามารถชำระค่าโดยสารด้วยบัตร AOPASS, บัตร Suica และบัตร IC ของระบบขนส่งอื่น ๆ ที่สามารถใช้แทนกันได้กับ Suica


ในช่วงวันหยุด (วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์) เทศกาลโอบ้ง (13 - 15 สิงหาคม) วันหยุดสิ้นปีและปีใหม่ (29 ธันวาคม - 3 มกราคม) การใช้ Unlimited Ride Holiday Pass จะทำให้สารมารถใช้บริการรถบัสได้สะดวกมากยิ่งขึ้น


【ประเภทของตั๋วโดยสารแบบไม่จำกัดเที่ยวสำหรับวันหยุด】

ใช้ได้กับรถบัสเมืองอาโอโมริ รถบัสชุมชนเมืองอาโอโมริ

・ตั๋วโดยสาร 1 วัน (จำกัดเฉพาะบัตร IC) 500 เยน

(ใช้ได้กับรถบัสเมืองอาโอโมริ รถบัสชุมชนเมืองอาโอโมริ และรถชัตเทิลบัส'สายเนบูตัน')


・บัตร AOPASS 1 วัน (จำกัดเฉพาะบัตร IC) 1,000 เยน

・บัตร AOPASS 2 วัน (จำกัดเฉพาะบัตร IC) 1,500 เยน


※ มีจำหน่ายภายในรถบัสเท่านั้น

※ ตั๋วโดยสารไม่จำกัดเที่ยวสำหรับวันหยุดสามารถซื้อได้ด้วย AOPASS, Suica และ PASMO”

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
青森県青森市大字野内字菊川47-1
ราคา
คิดค่าโดยสารตามระยะทาง
สะดวกยิ่งขึ้นกับตั๋วโดยสารแบบไม่จำกัดเที่ยวสำหรับวันหยุด
・ตั๋วโดยสาร 1 วัน (จำกัดเฉพาะบัตร IC) 500 เยน
・บัตร AOPASS 1 วัน (จำกัดเฉพาะบัตร IC) 1,000 เยน
・บัตร AOPASS 2 วัน (จำกัดเฉพาะบัตร IC) 1,500 เยน
วันหยุดทำการ
ไม่มีวันหยุด
มีการปรับเปลี่ยนเวลาเดินรถในวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลโอบ้ง (13 - 15 สิงหาคม) และ วันหยุดสิ้นปีและปีใหม่ (29 ธันวาคม - 3 มกราคม)
เว็บไซต์ทางการ
https://www.city.aomori.aomori.jp/koutsu/iccard-aopass/index.html
หมายเหตุ
ผู้โดยสารที่ลงทะเบียนบัตรโดยสารรายเดือนหรือบริการสวัสดิการกับบัตร AOPASS จะไม่สามารถซื้อตั๋วโดยสารแบบไม่จำกัดเที่ยวสำหรับวันหยุดได้
ลูกค้าที่ลงทะเบียนบัตรโดยสารรายเดือนแล้วสามารถใช้บริการ "Eco 100" ซึ่งให้ส่วนลด 100 เยนต่อเที่ยวเมื่อใช้บริการในวันหยุด
ช่วงเวลาให้บริการ
วันที่เริ่มใช้งาน
สถานที่จำหน่าย
จุดจำหน่ายบัตร AOPASS
・จุดจำหน่ายตั๋วหน้าสถานีอาโอโมริ
・จุดจำหน่ายตั๋วหน้าบริษัท NTT สาขาอาโอโมริ
・สำนักงานขายโทบุ
・สำนักงานขายเซบุ
・เคาน์เตอร์บริการทั่วไปชั้น 1 Sun Road Aomori
・ร้านสะดวกซื้อ
・ภายในรถบัส
※ ตั๋วโดยสารแบบไม่จำกัดเที่ยวเฉพาะวันหยุดมีจำหน่ายภายในรถบัสเท่านั้น
ระบบขนส่งมวลชนที่รองรับ
・รถบัสเมืองอาโอโมริ
・รถบัสชุมชนเมืองอาโอโมริ

สอบถามได้ที่

สอบถามได้ที่
ฝ่ายจัดการจราจร เมืองอาโอโมริ
หมายเลขโทรศัพท์
017-726-5443
เบอร์แฟ็กซ์
017-726-5447

ผู้ที่ดูหน้านี้ก็ดูหน้าเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

AKITA CHUO KOTSU
รายละเอียด
AOIMORI ONE DAY PASS
รายละเอียด
Nakasato Kotsu Bus Lines Co.,Ltd.
รายละเอียด
บริษัท โยเนะซาวะบัสคังโค จำกัด
รายละเอียด
MISAWA GURUTTO BUS
รายละเอียด
Miyago Taxis Co. Ltd.
รายละเอียด
Hirota Taxis
รายละเอียด
TOUHOKU ACCESS INC.
รายละเอียด