หาสถานที่ท่องเที่ยวในโทโฮคุ

ค้นหาโดยกำหนดเงื่อนไข
 • เลือกหมวดหมู่
 • เลือกพื้นที่
 • เลือกระยะทางจากที่อยู่ปัจจุบัน

พบ 21 รายการ

ลำดับการเรียง
เรียงตามความนิยม
เรียงตามการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
เรียงตามความใกล้จากสถานที่ปัจจุบัน

Lake Gando

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Lake Gando

Rock-breaking Cherry Tree

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Rock-breaking Cherry Tree

Chagchag-Umako

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Chagchag-Umako

Court warehouse keeper (downtown area historical materials…

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Court warehouse keeper (downtown area historical materials…

นันบุเทคคิ

 • จังหวัดอิวะเตะ

เมื่อสมัยHeianตอนปลาย Kiyohira Fujiwara เรียกช่างให้มาเริ่มทำงานหล่อที่บริเวณพิพิธภัณฑ์โ…

詳細はこちら
นันบุเทคคิ

Morioka Takuboku & Kenji Museum

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Morioka Takuboku & Kenji Museum

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองโมริโอกะ

 • จังหวัดอิวะเตะ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองโมริโอกะเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ฟิลด์มิวเซียม) ที…

詳細はこちら
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองโมริโอกะ

หมู่บ้านโมริโอกะเทะสึคุริมูระ

 • จังหวัดอิวะเตะ

หมู่บ้านโมริโอกะเทสึคุริมูระประกอบด้วย 3 โซนต่างๆ ได้แก่ โซนอุตสาหกรรมโมริโอกะ โซนโรงงาน…

詳細はこちら
หมู่บ้านโมริโอกะเทะสึคุริมูระ

Morioka Hachimangu

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Morioka Hachimangu

Hill of Takuboku nostalgia

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Hill of Takuboku nostalgia

Hoonji Temple

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Hoonji Temple

เทศกาลกลองไทโกะ โมริโอกะ

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
เทศกาลกลองไทโกะ โมริโอกะ

Kaiunbashi Bridge

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Kaiunbashi Bridge

อาคารหลังคาแดง ธนาคารอิวาเทะ

 • จังหวัดอิวะเตะ

อาคารแห่งนี้แต่เดิมเป็นอาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารโมริโอกะ สร้าขึ้นเมื่อปีเมจิที่ 44 (191…

詳細はこちら
อาคารหลังคาแดง ธนาคารอิวาเทะ

Iwate Prefectural Museum

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Iwate Prefectural Museum

Takamatsu Park

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Takamatsu Park

สานสาธารณะ ปราสาทโมริโอกะ (สวนสาธารณะอิวาเตะ)

 • จังหวัดอิวะเตะ

ซากปรักหักพังของปราสาทโมริโอกะ หรือที่เรียกกันว่า โคสุทากะ ปัจจุบันได้กลายมาเป็นสวนสาธาร…

詳細はこちら
สานสาธารณะ ปราสาทโมริโอกะ (สวนสาธารณะอิวาเตะ)

Ishikawa Takuboku's Residence when newly married

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Ishikawa Takuboku's Residence when newly married

ihatobu Avenue Zaimokucho

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
ihatobu Avenue Zaimokucho

Takashi Hara cemetery

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Takashi Hara cemetery

Nakatsugawa Walking Trail

 • จังหวัดอิวะเตะ

詳細はこちら
Nakatsugawa Walking Trail
 • หน้าหลัก
 • ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับฤดูกาลดูได้ที่นี่!