Takamatsu Park

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
岩手県盛岡市高松1-26-1
เว็บไซต์ทางการ
http://www.takamatu-kouen.com/spot/index.html
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
019-681-7879

ผู้ที่ดูหน้านี้ก็ดูหน้าเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

Gembudo
รายละเอียด
อดีตสิ่งก่อสร้างระบบประปาซุยเก็นจิโอมินาโตะ (ภายในสวนซุยเก…
รายละเอียด
สวนแอปเปิล เมืองฮิโรซากิ
รายละเอียด
Court warehouse keeper (downtown area historical materials…
รายละเอียด
Snow Peak Headquaters Camp Field
รายละเอียด