สานสาธารณะ ปราสาทโมริโอกะ (สวนสาธารณะอิวาเตะ)

Morioka Joseki Koen (Iwate Koen)

ซากปรักหักพังของปราสาทโมริโอกะ หรือที่เรียกกันว่า โคสุทากะ ปัจจุบันได้กลายมาเป็นสวนสาธารณะปราสาทโมริโอกะ (สวนสาธารณะอิวาเตะ) ของผู้คนในเมือง

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
岩手県盛岡市内丸1-37
เว็บไซต์ทางการ
http://www.moriokashiroato.jp/
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
019-681-0722

ผู้ที่ดูหน้านี้ก็ดูหน้าเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

สวนสาธารณะฮิโรซาคิ
รายละเอียด