Mt. Iwate

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
岩手県
เว็บไซต์ทางการ
http://www.city.takizawa.iwate.jp/mtiwate
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

ผู้ที่ดูหน้านี้ก็ดูหน้าเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

[TOHOKU BREWING Tourism] - การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และปร…
รายละเอียด
Iwate Prefectural Museum
รายละเอียด
อาคารหลังคาแดง ธนาคารอิวาเทะ
รายละเอียด
คามาซากิออนเซ็น
รายละเอียด