Iwatesan Shrine

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
岩手県岩手郡雫石町長山頭無野60
เว็บไซต์ทางการ
http://www.jinjacho.jp/ganshinsei/shizukuishichou/047iwatesanzinzya.html
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
019–693–2974