Iwate Prefectural Museum

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
岩手県盛岡市上田字松屋敷34番地
เว็บไซต์ทางการ
http://www2.pref.iwate.jp/~hp0910/
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
019-661-2831