Nakatsugawa Walking Trail

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
岩手県盛岡市中心部
เว็บไซต์ทางการ
http://www.odette.or.jp/?page_id=500
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
019-604-3305