Yokote Snow Festival (Kamakura)

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
秋田県横手市
เว็บไซต์ทางการ
http://www.michinokugodai.com/yokote01.html
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)
ชื่อสถานที่
秋田県横手市

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0182-32-2118