พิพิธภัณฑ์นะมะฮะเกะ

นะมะฮะเกะมารวมกันที่นี่มากมายกว่า 150 แบบ! และมุมแปลงโฉมก็ได้รับความนิยมเช่นกัน

""นะมะฮะเกะ"" เป็นพิธีกรรมพื้นบ้านดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาในแหลมโอะกะ เทพสวมหน้ากากยักษ์จะโผล่มาตะโกนถามว่า “มีเด็กขี้แยหรือไม่” จึงมักจะถูกมองว่าเป็นวายร้ายชอบทำเด็กร้องไห้ แต่ความจริงแล้วเทพองค์นี้จะมาหาทุกวันสิ้นปีเพื่อตักเตือนไม่ให้คนเกียจคร้าน ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงไร้โรคภัย ผลผลิตงอกงาม ป่าและทะเลอุดมสมบูรณ์


""พิพิธภัณฑ์นะมะฮะเกะ"" เป็นอาคารที่จะนำเสนอประวัติศาสตร์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นโดยมีนะมะฮะเกะเป็นหัวข้อ ตรงมุมจัดแสดงนะมะฮะเกะมีหน้ากากหลากหลายแบบที่เคยใช้ในหมู่บ้านแต่ละแห่งจริงๆ ถึง 150 อัน โถงตำนานจะฉายภาพยนตร์ “ค่ำคืนหนึ่งของนะมะฮะเกะ” ซึ่งจะนำเสนอประเพณีของนะมะฮะเกะในวันสิ้นปี (โอมิโซกะ) ของโอะกะ

นอกจากจะมีมุมให้สวมชุดนะมะฮะเกะของจริงเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้ว ยังเสริมด้วยมุมสินค้าของฝากที่วางจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับนะมะฮะเกะ หากโชคดีล่ะก็จะได้ชมสาธิตการแกะสลักหน้ากากนะมะฮะเกะด้วยมือโดยช่างแกะสลักนะมะฮะเกะอีกด้วย (สัปดาห์ละ 3-4 วัน/ไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน)


ติดกับ “พิพิธภัณฑ์นะมะฮะเกะ” นั้นมี “พิพิธภัณฑ์ตำนานโอะกะชินซัง” ที่มีการแสดงสาธิตนะมะฮะเกะให้ได้ชมกัน ฉะนั้นอย่าลืมมาเยือนทั้งสองแห่งและสนุกสนานกับวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่าง “นะมะฮะเกะ” ที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ไร้รูปร่างกันให้เต็มอิ่มได้ที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
秋田県男鹿市北浦真山字水喰沢
ราคา
ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์นะมะฮะเกะและพิพิธภัณฑ์ตำนานโอะกะชินซัง
●เดือนเมษายน - พฤศจิกายน
บุคคลทั่วไป 800 เยน
นักเรียนประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย 500 เยน
●เดือนธันวาคม - มีนาคม
บุคคลทั่วไป 1,000 เยน
นักเรียนประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย 700 เยน
เวลาเปิดทำการ
8.30 - 17.00 น.
วันหยุดทำการ
ไม่มีวันหยุด
การเดินทาง
●40 นาทีจากโชวะโอะกะฮันโต IC ของทางด่วนอะคิตะ
●นั่งรถแท็กซี่ 15 นาทีจากสถานีฮาดาจิของรถไฟสาย JR โอะกะ
ที่จอดรถ
มี
เว็บไซต์ทางการ
https://namahage.co.jp/namahagekan/en/
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

สอบถามได้ที่
บริษัท ส่งเสริมภูมิภาคโอะกะ จำกัด (Oga chiiki shinko kosha)
หมายเลขโทรศัพท์
0185-22-5050

ผู้ที่ดูหน้านี้ก็ดูหน้าเหล่านี้ด้วยเช่นกัน