Iwaki Yumoto Onsen

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
福島県いわき市常磐湯本町地内
เว็บไซต์ทางการ
http://www.iwakiyumoto.or.jp/
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0246-43-3017