Akita Shirakami Taiken Center

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
秋田県八峰町八森字御所の台53番地1
เว็บไซต์ทางการ
http://www.town.happou.akita.jp/taiken/2015093000019/
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0185-77-4455