Michinoku Folklore Village

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
岩手県北上市立花14地割59
เว็บไซต์ทางการ
http://www.michinokuminzokumura.com/
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0197-72-5067